Pribinova 4, Bratislava, Slovensko
Finportal, a.s.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Eurovea
+421 905 540 219
Máte nezodpovedané otázky?
Napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kontakt

Vedenie spoločnosti

Ondrej Matvija
(člen predstavenstva)
Rudolf Adam
(predseda predstavenstva)

Riaditelia divízií

Adrián Luterán
(Riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie a investičné zlato)
+421 917 861 970
Jana Drobná
(Riaditeľka divízie Podpory a administratívy)
+421 905 194 934
Katarína Faktorová
(Riaditeľka divízie životného poistenia)
+421 905 800 478
Peter Jurecký
(Riaditeľ divízie Neživotné poistenie)

Obchod

Juraj Puškáš
(Regionálny obchodný riaditeľ)
+421 918 824 013
Marián Jankovič
(Regionálny obchodný riaditeľ )
+421 907 421 291
Peter Prvý
(Regionálny obchodný riaditeľ)
+421 907 920 753
Roland Dvořák
(Regionálny obchodný riaditeľ)
+421 911 629 630

Produktoví špecialisti

Ing. Štefan Dutka
(Produktový špecialista na úvery)
+421 905 678 581
Katarína Faktorová
(Produktový špecialista na investície)
Katarína Sirkovská
(Produktový špecialista divízie neživotné poistenie)
Štefan Fajnor
(Produktový špecialista divízie neživotné poistenie)

Právne oddelenie

Martina Klačmanová
(Právna agenda a compliance)

Backoffice

Eva Osvaldová
(Asistentka - spracovanie produktových zmlúv, riešenie intervencií)
+421 905 194 934
Lucia Šimonová
(Asistentka - spracovávanie personálnych zložiek, registrácia NBS)
+421 905 334 653
Matúš Hrtan
(Špecialista - Operatíva)
+421 917 628 966
Oddelenie backoffice
(Spracovanie produktových zmlúv, riešenie intervencií, evidencia pošty)
+421 905 194 934

Provízne oddelenie

Denisa Meká
(Špecialista divízie Provízie)
Zuzana Drobná
(Riaditeľka provízneho oddelenia)