O nás

"Našim cieľom je byť zodpovedným partnerom s jednoduchými riešeniami"

Spoločnosť Finportal umožňuje svojim partnerom, aby si budovali vlastné firmy s vlastnými štruktúrami. Rovnocenné partnerstvo a nezávislosť sú hlavnými princípmi, na ktorých je postavená filozofia spolupráce.
Hlavnými motivačnými faktormi  pre spoluprácu sú:
 • úspora času pri zakladaní spoločnosti
 • minimalizovanie vstupného kapitálu
 • zmluvné vzťahy s finančnými inštitúciami
 • zabehnutý a fungujúci software
 • efektívny back office.

Základné informácie o spoločnosti Finportal, a.s.:
 • Spoločnosť je servisnou spoločnosťou, ktorá reaguje na aktuálne potreby trhu v oblasti finančného sprostredkovania.
 • Bezplatne poskytuje kompletné zázemie v oblasti administratívy, informačného systému, právnych služieb, vzdelávania a call centra pre všetkých, ktorí sa profesionálne venujú finančnému sprostredkovaniu.
 • Sprostredkovateľom umožňuje ponúkať produkty všetkých významných spoločností na finančnom trhu.
 • Filozofiou spoločnosti je vytvárať spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorá je založená na nezávislosti, slobode rozhodovania, vlastnom rozvoji a transparentnom províznom systéme.
 • Cieľom spoločnosti je byť zodpovedným partnerom s jednoduchými riešeniami, teda prevziať zodpovednosť za všetky vedľajšie aktivity, aby sa jej agenti mohli sústrediť výlučne na svoju prácu.
 • Systém práce servisnej spoločnosti zabezpečuje zmluvným partnerom neporovnateľne lepšie obchodné podmienky s garanciou kvality poskytovaných služieb pre klienta.
 • Spoľahlivý a kvalitný partner – ocenenia finančných inštitúcií (ČSOB, OTP Banka, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, VÚB Banka, Wüstenrot poisťovňa, finančná skupina AXA, Union)
Nie sme  ako iné mnohoúrovňové spoločnosti, zamerané na kariérny rast svojich spolupracovníkov. Nie sme Váš nadriadený.
​Nedefinujeme  obchodnú stratégiu - výsledky obchodných aktivít sú vlastnými výsledkami sprostredkovateľa.
Spoločnosť Finportal negarantuje dosiahnutie nadpriemerných, výnimočných výsledkov - výsledky budú záležať výlučne na individuálnej skúsenosti, vynaloženom úsilí každého sprostredkovateľa, kariéry, na základe vlastného, nezávislého rozhodovania.

„Na základe dlhoročných skúseností vznikla pred piatimi rokmi myšlienka zmeniť tradičné chápanie sveta finančného sprostredkovania na Slovensku. Rozhodli sme sa založiť novú spoločnosť, z ktorej sa nám podarilo vytvoriť benchmark v poskytovaní finančných služieb. Systém brokerpoolu umožnil našim partnerom úplnú nezávislosť a slobodu s veľmi jasným províznym systémom. Naša stratégia funguje a Finportal stabilne medziročne rastie o desiatky percent.“ 
Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoločnosti Finportal, a.s.


 „Kontinuálny rast nám umožňuje spolupracovať s najlepšími odborníkmi na trhu a investovať do neustáleho vývoja našich systémov a udržania vysokej kvality poskytovaných služieb pre našich zmluvných partnerov. V súčasnosti pracujeme na ďalších službách pre sprostredkovateľov a klientov, ktoré opäť posunú zaužívané limity vo svete financií. Práve vďaka nášmu inovátorskému a flexibilnému prístupu je otvorenie vlastnej firmy vo finančnom sektore jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.“
Ondrej Matvija,  člen predstavenstva spoločnosti Finportal, a.s.


Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:

Podregister starobného dôchodkového sporenia
Podregister poistenia alebo zaistenia
Podregister kapitálového trhu
Podregister prijímania vkladov
Podregister poskytovania úverov
Podregister doplnkového dôchodkového sporenia