• Pred vznikom Finportal, a.s.

    Na základe 15-ročnej skúsenosti sa zrodila myšlienka inovovať tradirné chápanie sveta finančného sprostredkovania na trhu SR.