Administratívny servis

All inclusive podpora vášho úspechu

Odbremeníme vás od administratívy, nevyhnutnej pri vašej každodennej práci. Komunikujeme za vás administratívne záležitosti s príslušnými finančnými inštitúciami (poisťovne, banky) a s NBS. Garantujeme vám spracovanie odovzdanej produkcie najneskôr  do 48 hodín od doručenia do našej centrály. Produktoví špecialisti sú vám k dispozícii, poradia vám, čo je pre vášho klienta najvýhodnejšie.