jún 18, 2019

Dopyt po hypotékach neutícha, absentuje však ponuka nehnuteľností

Zvyšovanie úrokových sadzieb úverov na bývanie niektorými bankami zo začiatku roka a ani sprísnenie podmienok pri ich poskytovaní sa doteraz neprejavili na poklese dopytu po hypotékach. Úrokové sadzby sa aj naďalej držia na minimách. Absentuje však ponuka nehnuteľností, čo má vplyv na pretrvávajúci rast ich cien.

Zvyšovanie úrokový sadzieb a LTV prirážok na začiatku roka

Prvé banky zvýšili úrokové sadzby na hypotékach ešte začiatkom roka. Išlo o bankové domy s talianskym kapitálom, ktoré po vzore materských bánk zvýšili úrokové sadzby. Ukázalo sa však, že zvyšovanie sadzieb nie je trend pre celý hypotekárny trh. Nakoniec Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Hlavné úrokové sadzby ostali na úrovni 0,0 percenta.

Čo však určite stojí za pozornosť, je zvyšovanie tzv. LTV (loan to value) prirážok, ktoré zvyšujú úrokové sadzby na úveroch na bývanie v prípade financovania nad 80% LTV, resp. v prípade jednej z bánk už aj v prípade nad 70% LTV. Toto zvyšovanie súvisí s opatrením NBS, ktoré ešte v roku 2018 sprísnilo podmienky poskytovania úverov na bývanie na Slovensku.

Vzrástol počet spotrebných a stavebných úverov

V súčasnosti sa blížime k poslednej fáze sprísňovania podmienok poskytovania úverov na bývanie. V praxi to znamená, že klientovi sa bude ťažšie a dlhšie hľadať riešenie financovania vlastného bývania. Už teraz je rast počtu sprostredkovaných hypoték v porovnaní s rastom objemu sprostredkovaných hypoték nižší, aj keď naďalej dosahuje dvojciferné číslo. Na druhej strane sme od začiatku roka zaznamenali rast v predaji spotrebných a stavebných úverov bez zabezpečenia, ktoré klientom slúžia prevažne na dofinancovávanie ich bývania.

NBS analyzuje dopad sprísňovania podmienok 

Národná banka Slovenska neustále analyzuje dopad sprísňovania podmienok poskytovania úverov na bývanie a na základe výsledkov poslednej fázy rozhodne o tom, či bude v sprísňovaní podmienok pokračovať. Aj keď postupne dochádza k spomaleniu poskytovania úverov na bývanie a teda k spomaleniu zadĺžovania obyvateľstva, Slovensku aj naďalej patrí v tempe zadĺžovania nelichotivá pozícia. Zároveň svoju úlohu zohrá aj nový Guvernér NBS, ktorý už avizoval, že sa tejto téme bude venovať.

Čo na to banky

Jednou z možností, ako si banky v budúcnosti môžu kompenzovať prípadné zníženie výnosov z predaja úverov na bývanie, môže byť aj zvyšovanie úrokových sadzieb. To sa však dá očakávať skôr v druhej polovici roka, kedy sa opatrenia NBS v najväčšom rozsahu prejavia na objeme poskytovaných úverov na bývanie.

Počas obdobia jarných hypotekárnych kampaní, ktoré patrí v bankách medzi najúspešnejšie obdobie predaja úverov na bývanie, sme takýto trend ešte nezaznamenali a úrokové sadzby zostali na minimách. Otázne však je, ako to bude v druhej polovici roka, keďže k 30.6. môžu skončiť niektoré z existujúcich hypotekárnych kampaní.

Zároveň netreba zabúdať, že existujú aj iné možností, ako si banky môžu kompenzovať prípadné zníženie výnosov z predaja úverov na bývanie. Napríklad bankové poplatky, s rastom ktorých sa už stretávame od začiatku roka. Ale to už je iná téma…

Adrián Luterán

Autor je riaditeľ Divízie úvery, stavebné sporenie a investičné zlato v spoločnosti Finportal

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.