Finportal Corporate Center

Váš profesionálny partner vo firemných benefitoch

  “Odosielateľ odoslaním tohto kontaktného formulára berie na vedomie, že ním poskytnuté údaje a informácie v rozsahu kontaktného formulára budú spracované v zmysle informácií o ochrane osobných údajov”

  Kancelária Finportal Corporate Center

  BCM II, Moldavská 10, 040 01 Košice

  Skupinové poistenie zamestnancov - exkluzívna spolupráca s poisťovňou Uniqa

  Pomôžeme vám s finančným zabezpečením zamestnancov a ich rodín pre prípad neočakávaných udalostí ( úraz, hospitalizácia, invalidita, strata života).

  Vernostné penzijné plány - euro za hodinu

  Nastavíme vám firemné penzijné plány pre kľúčových zamestnancov spoločnosti, čím znižujete fluktuáciu zamestnancov a budujete ich lojalitu.

  II. a III. pilier

  Zabezpečíme profesionálny servis k jednotlivým zamestnancom v správe DSS. Na základe skúseností z praxe ponúkneme zamestnancom tie najlepšie riešenia.

  Postarajte sa o ochranu ochranu zdravia a príjmu vašich zamestnancov

  Pomôžeme vašim zamestnancom zvýšiť ich životnú úroveň

  • zníženie splátky úverov
  • nastavenie správnej výšky poistného  krytia
  • prehodnotenie existujúcich úverových a poistných zmlúv

  Ponúkneme im kvalitnejšiu ochranu rodiny

  • rodinné poistné krytie
  • odborná pomoc pri riešení poistných  udalostí
  • profesionálne poradenstvo pri výbere  poistných produktov

  Pomôžeme im vytvoriť si finančnú rezervu a zabezpečenie na dôchodok

  • optimálne nastavenie sporiacich programov
  • maximalizácia výnosov
  • preddôchodkové poradenstvo

  Chceš sa stať sprostredkovateľom?

  Hľadáš slobodu v podnikaní?
  U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
  S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

  Staň sa šéfom
  vo vlastnej firme
  Výplata 4x
  do mesiaca
  Vzdelávanie
  & kurzy