Finportal Corporate Center

Váš profesionálny partner vo firemných benefitoch

Skupinové poistenie zamestnancov - exkluzívna spolupráca s poisťovňou Uniqa

Pomôžeme vám s finančným zabezpečením zamestnancov a ich rodín pre prípad neočakávaných udalostí ( úraz, hospitalizácia, invalidita, strata života).

Vernostné penzijné plány - euro za hodinu

Nastavíme vám firemné penzijné plány pre kľúčových zamestnancov spoločnosti, čím znižujete fluktuáciu zamestnancov a budujete ich lojalitu.

II. a III. pilier

Zabezpečíme profesionálny servis k jednotlivým zamestnancom v správe DSS. Na základe skúseností z praxe ponúkneme zamestnancom tie najlepšie riešenia.

Postarajte sa o ochranu ochranu zdravia a príjmu vašich zamestnancov

Pomôžeme vašim zamestnancom zvýšiť ich životnú úroveň

  • zníženie splátky úverov
  • nastavenie správnej výšky poistného  krytia
  • prehodnotenie existujúcich úverových a poistných zmlúv

Ponúkneme im kvalitnejšiu ochranu rodiny

  • rodinné poistné krytie
  • odborná pomoc pri riešení poistných  udalostí
  • profesionálne poradenstvo pri výbere  poistných produktov

Pomôžeme im vytvoriť si finančnú rezervu a zabezpečenie na dôchodok

  • optimálne nastavenie sporiacich programov
  • maximalizácia výnosov
  • preddôchodkové poradenstvo

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy