Finportal DAY 2019

, Autor: Finportal a.s.
Video je na svete! Nasajte spolu s nami atmosféru Výročnej konferencie Finportal. Odovzdávanie TOP ocenení v jednotlivých kategóriách v rámci oficiálnej časti vystrieda oslava našich spoločných výsledkov. Let's celebrate a ďakujeme kolegovia, priatelia!
Obrázok ku správe: Finportal DAY 2019