december 01, 2016

Ja životné poistenie nepotrebujem!

Toto vyhlásenie prichádza buď od človeka, ktorý o životnom poistení nevie nič, alebo nevie nič o situáciách, ktoré sa v živote bežne stávajú.

Je to veľký omyl ! Každý v produktívnom veku potrebuje životné poistenie.

• Dospelí ľudia ho potrebujú ako zabezpečenie svojho príjmu v zlých  a nepredvídaných životných situáciách.

• Deti ho potrebujú taktiež ako zabezpečenie príjmu. Samozrejme, nie  svojho, ale príjmu rodiča, ktorý s ním chodí po lekároch, stará sa o neho, prekonáva s ním bolesti a nespavosť. Áno, zabezpečuje príjem rodiča, ktorý sa stará o choré dieťa a štát mu preplatí maximálne 10 dní na OČR. Táto dávka je iba 55 % z denného vymeriavacieho základu.

• A čo dôchodcovia? Tak tí naozaj životné poistenie nepotrebujú. Oni svoj dôchodok dostanú, či už budú mať chorobu, úraz alebo nebudú. Splnili  podmienky pre čerpanie starobného dôchodku a tak im na neho už  nikto nesiahne.

Ale ako je to v prípade človeka, ktorý je v produktívnom veku?

Pozrime sa na túto situáciu na príklade. Pri priemernej mesačnej mzde uvádzanej štatistickým úradom (k 8. 3. 2016) v hospodárstve SR je to 880 €. Zamestnanec odvedie zo svojej mzdy každý mesiac odvody do Sociálnej poisťovne, pričom na nemocenské poistenie odvedie 24,60 € (1,4 % – 12,30 € zamestnávateľ + 1,4 % – 12,30 € zamestnanec) do Sociálnej poisťovne. Preto, aby mal nárok na nemocenské (práceneschopnosť), musí platiť minimálne 90 dní nemocenského poistenia. Ak bude na PN-ke, dostane 451,33 €.
Tento človek je však zvyknutý na čistý príjem v hodnote 677,52 €. Podľa toho má, samozrejme, nastavené aj svoje výdavky (hypotéka, nájom, strava, doprava, investície, deti – krúžky, oblečenie, telefón, internet, atď…). Takémuto človeku klesne príjem o 226,19 €.
V prípade, že sa zdravotný stav zamestnanca nezlepší, po 52 týždňoch nárok na PN-ku zaniká. Vtedy je zamestnanec ďalej posudzovaný posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ktorý rozhodne, či zamestnanec bude mať priznanú invaliditu. Tu je dôležité podotknúť, že v období posudzovania invalidity nárok na dávku nevzniká a človek nepoberá žiadnu dávku až dovtedy, kým mu na ňu nevznikne nárok. Posudzovanie invalidity môže trvať aj 12 mesiacov a je potrebné splniť niekoľko podmienok. Tento človek má však možnosť zabezpečiť svoj príjem a platiť si životné poistenie, ktoré mu finančne zabezpečí situácie ako úraz, choroba alebo strata niekoho blízkeho. Je to totiž produkt, ktorý pri správnom nastavení doplní nedostatky prvého piliera a nízke sociálne dávky.

Skutočne životné poistenie nepotrebujete? Odpovedzte si sami. Viete predsa najlepšie, na aký štandard ste zvyknutí a či ste ochotní sa ho vzdať.

​Veronika Zarambukas
Libertas Group

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.