Kľúčové čísla

  • 6

    6 rokov na slovenskom trhu

  • 64

    Viac ako 64 produktových partnerov

  • 330

    Viac ako 312 produktov

  • 1100

    Viac ako 1161 finančných sprostredkovateľov

  • 329k

    Viac ako 308 254 uzavretých zmlúv