Konferencia neživotného poistenia

V dňoch 3. a 10. novembra 2016 sa opäť uskutočnila odborná konferencia organizovaná divízou neživotného poistenia spoločnosti Finportal a.s. Nosnou témou konferencie bolo „Ako správne poistiť majetok pri hypotéke“.
Na obidvoch konferenciách sa zúčastnili zástupcovia poisťovní AXA, ČSOB, Uniqa a Generali. Pozvanie na konferenciu prijali aj špeciálny hostia, ktorí svojim vstupom obohatili jej obsah:
·       v Bratislave – JUDr. Jozefína Žáková, generálna riaditeľka SLASPO
·       v Košiciach – Ing. Marek Vereb, riaditeľ úseku likvidácie zo spoločnosti Colannade.

Cieľom tohto odborného podujatia bolo poskytnúť sprostredkovateľom čo najviac informácií z praxe so zameraním na špecifické prípady a likvidáciu poistných udalostí, ktoré zvýšia kvalitu pri poskytovaní služieb pre klientov.

Konferencia bola vedená netradičnou formou  – zástupcovia jednotlivých  poisťovní vopred obdržali zadania vypracované samotnými sprostredkovateľmi (prípady, s ktorými sa často stretávajú v praxi). Dané témy boli následne na konferencii odprezentované zástupcami poisťovní vo forme moderovanej diskusie, kde dvojica poisťovní odpovedala na rovnakú otázku.

Konferencia sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom čomu sa veľmi tešíme. Veríme, že v tomto trende budeme pokračovať ďalej a už teraz sa tešíme na naše ďalšie stretnutie.

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.