október 03, 2017

Nadácia Detské kardiocentrum – „ŽIJEM NAPLNO“

Finportal a.s. si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť na území, kde sústreďuje svoje aktivity, a preto už druhý rok pokračuje prostredníctvom Nadačného fondu v pomoci tým, ktorí to potrebujú najviac -DEŤOM.

Deti s ochorením srdca po prepustení z hospitalizácie vyžadujú vzhľadom na ich sťaženú prispôsobivosť na bežný každodenný režim, prirodzený pre ich rovesníkov špeciálnu starostlivosť. Ide o následky po rôznych invazívnych aj neinvazívnych zákrokoch a liečebných metódach. Taktiež v súvislosti s prerušovanou, pravidelnou školskou dochádzkou a ďalšími pre život zdravého dieťaťa samozrejmými životnými situáciami sa kardiologicky choré dieťa ťažko zaraďuje do normálneho života.

Práve preto sa Nadácia Detského kardiocentra rozhodla vypracovať projekt „ Žijeme naplno“, ktorý by poskytoval týmto deťom možnosti ľahšieho zaraďovania sa do života za pomoci terapeutov a špeciálnych pedagógov.

Vďaka tým, ktorí sa rozhodli prispievať do Nadačného fondu Finportal sme nazbierali dostatok finančných prostriedkov, aby sa do tohto projektu mohla zapojiť aj naša spoločnosť.

Budeme tak financovať špeciálneho pedagóga na výučbu štyroch detí s kardiologickým ochorením  v pohodlí ich domova počas školského roka 2017/ 2018, a to dvakrát do týždňa po dve hodiny pre každé dieťa.

Veríme, že tento projekt osloví ďalších z Vás a v nasledujúcom období sa nám podarí zabezpečiť prostriedky pre viac detičiek a pomôžeme im tak zaradiť sa do normálneho života. Spôsob ako podporiť túto myšlienku je veľmi jednoduchý. Stačí našej spoločnosti doručiť podpísaný Generálny súhlas na zrážku z provízie. Na základe neho, sa vám z celkovej vyplatenej provízie vo výplatnom termíne stiahne zrážka vo Vami zvolenej výške. Minimálna suma je 1,- Euro , maximálna suma nie je limitovaná 🙂

Všetky informácie o Nadačnom fonde Finportal a projekte „Žijeme naplno “ sa dozviete TU.

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.