Neživotné poistenie

Neživotné poistenie predstavuje širokú škálu produktov, ktoré pokrývajú poistenie ľudí, hmotného a nehmotného majetku. Naši sprostredkovatelia pokrývajú komplexné portfólio produktov, a to ako pre cieľovú skupinu "OBČANIA", tak cieľovú skupinu "PODNIKATELIA".

Portfólio produktov - občania
  • autá - PZP, havarijné poistenie, GAP
  • poistenie majetku - dom, byt, domácnosť
  • cestovné poistenie - krátkodobé, celoročné
  • zodpovednosť za škodu pri výkone povolania
  • poistenie právnej ochrany

Portfólio produktov – podnikatelia
  • autá - flotily
  • poistenie majetku - budovy, bytové domy, hnuteľný majetok, stroje
  • poistenie zodpovednosti – všeobecná, profesná, manažment, environmetálna škoda 
  • cestovné poistenie – firemné

V roku 2012 sme spustili univerzálny nástroj na porovnávanie produktov a  uzavretie zmlúv neživotného poistenia - najpoistenie.sk . Na jednom mieste môžte jednoducho a efektívne porovnať a uzatvoriť bezpapierové poistné zmluvy z pohodlia domova.

http://www.najpoistenie.sk/

Pre finačných sprostredkovateľov sme vyvinuli mobilnú aplikaciu pre rýchle a presné vykonávanie obhliadok vozidiel pred vstupom do poistenia. Naša  Obhliadková aplikácia ponúka možnosť odfotiť predmet poistenia podľa presného zadania poisťovní a spolu so vzorovými fotografiami uľahčuje prácu všetkým stranám.  

Produktoví špecialisti

Katarína Sirkovská
Katarína Sirkovská
(Produktový špecialista divízie neživotné poistenie)