Ocenenia za rok 2015

, Autor: Finportal a.s.
Obrázok ku správe: Ocenenia za rok 2015
Sme poctení, že sme opäť získali nové ocenenia ako TOP PARTNER 2015 v kategórii "sprostredkovanie hypotekárnych úverov" od našich obchodných partnerov:

- Slovenská sporiteľňa, a.s.
- Československá obchodná banka, a. s.
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
- VÚB, a.s.

Ďalšie ocenenie ako TOP externý PARTNER v roku 2015 v oblasti sprostredkovania retailových úverov sme získali od:

- OTP Banka Slovensko, a.s.

Ďakujeme všetkým partnerom za dôveru a výbornú spoluprácu!

Galéria


Zaradenie článku

Foto_seminar_810x250px

Ocenenia za rok 2016

, Autor: Finportal a.s.
Rok 2016 nás opäť nesklamal a priniesol ocenenia - ďakujeme našim partnerom za každý jeden úver sprostredkovaný do VÚB banky a Slovenskej sporiteľn...