Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti slúži na krytie škôd, ktoré vám môžu vzniknúť na vašom byte, dome, chate, nebytovom priestore, prípadne stavbe. Uzatvoriť si ho môžete aj spolu s poistením vašej domácnosti. Porovnanie poistenia nehnuteľnosti si môžete urobiť online, priamo na našej stránke.

Komplexné poistenie

Poistenie majetku si môžete uzatvoriť jednou zmluvou, ktorej súčasťou bude jednak poistenie nehnuteľnosti ako aj vašej domácnosti.

Pripoistenia

Poistenie nehnuteľnosti si môžete rozšíriť aj doplnkovými pripoisteniami. Najčastejšie sa poisťuje zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a sklo.

Asistenčné služby

Poistenie nehnuteľnosti sa automaticky predáva s asistenčnými službami, ktoré vám pomôžu napríklad pri technických poruchách.

Čo kryje poistenie nehnuteľnosti

Najlepšie poistenie nehnuteľnosti chráni všetko, čo je pre vás dôležité. Jednak samotnú stavbu (dom, byt, nebytový priestor, chatu, rozostavanú stavbu) vrátane všetkých stavebných súčastí, zabudovaných technických zariadení, prípojok a rozvodov ako aj vedľajšie stavby, garáž alebo garážové státie, altánok, bazén, oplotenie pozemku, stavebný materiál, náradie, zásoby paliva, okrasné záhrady a podobne. Súčasťou poistenia sú aj solárne panely, antény, klimatizačné jednotky alebo markízy, ak sú k domu pevne primontované. Poistenie nehnuteľnosti kryje aj vnútorné zariadenia, ak sú pevne spojené so stavbou, napríklad vstavané skrine, zariadenie kúpeľne, kuchynská linka so spotrebičmi a podobne. Poistením sú kryté rôzne riziká, ako napríklad krádež alebo lúpež, pôsobenie živlov, skrat, prepätie alebo vandalizmus. Poistenie nehnuteľnosti si môžete rozšíriť aj o poistenie domácnosti, teda vybavenia, osobných vecí a ostatných hnuteľných vecí v nehnuteľnosti. Poistenie majetku tak máte kryté jednou zmluvou.

Porovnanie poistenia nehnuteľnosti

Porovnanie poistenia nehnuteľnosti si môžete urobiť online, priamo na našej stránke. Už nemusíte zisťovať informácie z jednotlivých poisťovní a porovnávať si, ktorá má čo výhodnejšie. Naša kalkulačka urobí porovnanie poistenia nehnuteľnosti za vás a ušetrí vám množstvo času. Po zadaní základných parametrov o vašej nehnuteľnosti, ako sú napríklad miesto, kde sa nachádza, obytná plocha, materiál, z ktorého je postavená, prípadne či sa nachádza v záplavovej oblasti a samozrejme sumy, na ktorú si ju chcete poistiť, vám kalkulačka na jednom mieste zobrazí ponuky jednotlivých poisťovni a zoradí od najlacnejšej. Najlepšie poistenie nehnuteľnosti samozrejme nemusí byť to najlacnejšie. Môžete si vybrať doplnkové pripoistenia, výšku krytia pri poistení zodpovednosti, porovnať si rozsah asistenčných služieb. Po výbere produktu si poistenie môžete rovno uzatvoriť a zaplatiť na účet vybranej poisťovne. Porovnanie poistenia nehnuteľnosti si môžete nechať zaslať aj na váš email.

Asistenčné služby

Poistenie majetku býva automaticky rozšírené aj o asistenčné služby. Ponuky jednotlivých poisťovní sa môžu odlišovať jednak rozsahom ako aj limitmi krytia. Asistenčné služby sa zväčša týkajú pomoci pri zabuchnutých dverách alebo nefunkčnej zámke, technickej pomoci (inštalatérske, kúrenárske, plynárenské, elektrikárske alebo sklenárske práce, dezinfekcia, deratizácia a podobne) alebo pomoci v prípade, že po havárii je nehnuteľnosť neobývateľná.

Zodpovednosť

Súčasťou poistenia majetku je aj krytie zodpovednosti, jednak z vlastníctva nehnuteľnosti ako aj členov domácnosti. Poistenie sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody tretej osobe či už na zdraví alebo majetku. Výšku limitu pre krytie zodpovednosti si môžete vybrať priamo v kalkulačke pre porovnanie poistenia majetku a pohybuje sa od 25 000 eur do 800 000 eur.

S kým spolupracujeme?

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy