Povinná výbava sprostredkovateľa

​Naši sprostredkovatelia kladú v prvom rade dôraz na klienta a splnenie jeho požiadaviek s ohľadom na:
  • náklady
  • ​jednoduchosť
  • ​rýchlosť
  • komplexnosť poskytnutých služieb
  • ​diskrétnosť

Náklady

Skúsenosti z posledných rokov dokazujú, že pri obstarávaní finančných produktov sú náklady spojené so sprostredkovateľskými službami nižšie, aké sú pri priamom nakupovaní finančných produktov. Naši profesionálni a odborne kompetentní sprostredkovatelia vždy odborne pomôžu svojim klientom pri rozhodovaní sa tak, aby títo mohli za čo najvýhodnejších podmienok ochraňovať alebo zveľaďovať svoj majetok.

Jednoduchosť

Naši sprostredkovatelia okamžite po obdržaní prvotnej požiadavky ponúkajú svojim klientom proaktívny prístup, založený na princípoch profesionality a ľudského prístupu, a to nie len na začiatku spracovávania obchodného prípadu ale predovšetkým v nasledujúcich obdobiach životného cyklu nakúpeného produktu, kedy je potrebné vykonať úpravy. Sprostredkovateľ profesionálnym prístupom zabezpečí úpravu požiadaviek s cieľom zjednodušiť celé procesné konanie v prospech klienta.

Rýchlosť

Naši sprostredkovatelia zabezpečujú okamžité spracovanie požiadaviek klienta s cieľom čo najrýchlejšie a zároveň najadekvátnejšie pomôcť klientovi pri spracovaní daného obchodného prípadu, a to ako pri iniciálnej fáze tak počas celého trvania životného cyklu nakúpeného produktu.

Komplexnosť poskytnutých služieb

Naši sprostredkovatelia poskytujú svojim klientom komplexné portfólio služieb finančného trhu, pričom zásadne prihliadajú na požiadavky, ciele, profil klienta  v súčasnosti a zároveň s výhľadom do budúcnosti.

Diskrétnosť

Naši sprostredkovatelia disponujú odbornými vedomosťami v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sú v súlade s legislatívou a predovšetkým v súlade s proklientskym prístupom. Bezpečnostný projekt spoločnosti Finportal je súčasťou filozofie spracovávania osobných údajov.

Naviac, naši sprostredkovatelia disponujú okrem profesionálnych zručností v oblastiach efektívneho porovnávania a odporúčania pri nákupe cieľových produktov, zručnosťami v sektore vzdelávania svojich klientov a rozvíjania všeobecných vedomostí z oblasti finančného trhu.