apríl 12, 2018

Splácanie súčasne so sporením

Na prvý pohľad to znie protichodne, ale bez úspor by sa človek nemal zadlžovať. Ísť s peniazmi na hranu sa už totiž nejednému vypomstilo. Rezerva slúži na to, aby sa v nepríjemnom čase dalo nadýchnuť a premýšľať s chladnou hlavou.
K hypotékam i spotrebným úverom sa zvykne ponúkať poistenie schopnosti splácať úver. Pre tých, čo nemajú úspory, toto poistenie ponúka v prípade potreby práve tú finančnú rezervu, ktorá slúži na preklenutie nepríjemného obdobia. Táto rezerva však nie je zadarmo. Platí sa za ňu poistné. Rezerva navyše nie je bezodná, pretože trvá najviac dvanásť mesiacov. No existuje možnosť vytvoriť ju a to aj pri nižších nákladoch a navyše si ju ešte prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek.
Tvorba finančnej rezervy sa dá dosiahnuť sporením popri splácaní. Vzniká tu otázka: Odkiaľ vziať peniaze v momente vzniku povinnosti splácať?
Odpoveď je napríklad v nových pravidlách poskytovania úverov. Úver totiž žiadateľ nedostane, ak mu po splátke nezostane adekvátny finančný vankúš. A tento vankúš alebo aspoň jeho časť môže slúžiť ako zdroj na sporenie.

Zhodnotenie pri dlhodobom sporení môže presiahnuť úrok na hypotéke

Obmedzenia pri hypotékach ponúkajú ešte jeden potenciálny zdroj voľných peňazí. Keďže každý žiadateľ je testovaný, či zvládne splácať splátku aj pri vyššej úrokovej miere, rozdiel týchto splátok môže začať odkladať už dnes. Splatnosť úveru je tretím zdrojom financií na sporenie. Napríklad hypotéky majú priemernú splatnosť nižšiu ako 25 rokov, pritom hypotéka sa dá splácať 30 rokov. Platí, že čím je splatnosť dlhšia, tým je splátka nižšia. A vzniknutý rozdiel medzi splátkami je tým tretím zdrojom na sporenie. Ako by to vyzeralo v praxi?

Predĺžte splatnosť a splaťte predčasne

Pri hypotéke vo výške 50.000 Eur a úroku 1,29% je mesačná splátka pri 25-ročnej splatnosti 195 eur. Tá istá hypotéka s 30-roč- nou splatnosťou má mesačnú splátku 168 eur. Rozdiel vo výške 27 eur je možné investovať napríklad do podielových fondov. Keďže ide o  mesač0é splácanie, a  teda aj pravidelný mesačný rozdiel, zriadi sa sporiaci program s mesačným príspevkom 27 eur. Zhodnotenie v  podielových fondoch pri dlhodobom sporení môže presiahnuť úrok na hypotéke. To by pomohlo k  skráteniu splácania. Napríklad zhodnotenie na úrovni 2% ročne by pôvodnú 25-ročnú splatnosť skrátilo o  päť mesiacov. Samozrejme, úrok na hypotéke nie je nemenný a ani zhodnotenie garantované. Avšak úroky na hypotékach patria k tým najnižším a fondy dokážu pri vhodne zvolenej investičnej stratégii zhodnocovať nad 5% ročne. Keďže žiadateľ musí byť schopný splácať úver aj pri vyššej úrokovej miere, má mať na splátky voľných 245 eur. Rozdiel medzi potenciálnou a  skutočnou splátkou je 50 eur. To je suma, ktorú by si pri takto nastavenej hypotéke mal začať sporiť. Úspora z predčasného splatenia úveru tak bude výraznejšia.

Veľká rezerva, zbytočná rezerva

Poistenie schopnosti splácať úver pri strate zamestnania či práceneschopnosti poskytuje ochranu splátok nanajvýš na jeden rok. Pri uvedenom príklade by vybudovanie takto vysokej rezervy iba sporením trvalo približne tri roky. Sporením sa však dá postupne vybudovať aj vyššia než dvanásťmesačná rezerva. A to, čo je nad potrebnú rezervu, sa môže použiť na mimoriadne splátky. Opäť je tu možnosť skrátenia splatnosti, ak sa úspory budú zhodnocovať vyšším percentom ako úver. Ak by sa úspory zhodnocovali iba polovičným úrokom ako načerpaný úver, preplatenosť by bola vyššia iba o menej ako 1%.

Čo hypotéka, to jedinečný príbeh

Sporenie popri hypotéke nie je zázračný liek na zbavenie sa dlhu. V každom prípade však poskytuje dlžníkovi istotu, že výpadok príjmu nebude dôvodom na omeškanie so splátkami. Pri správnom nastavení navyše umožní skrátiť splatnosť a tým ušetriť na preplatenosti. Súčasné podmienky, tak trhové, ako aj zákonné, takýmto kombináciám iba prospievajú.

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.