Súťaže a cestovanie za odmenu

Motivácia spojená so zážitkami na celý život
Prostredníctvom súťaží, ktoré sú zamerané na výsledky dosiahnuté v požadovanej kvalite, sa môžu naši sprostredkovatelia zúčastňovať rôznych súťaží a spoznávať destinácie po celom svete.