TRHOVISKO novodobým nástrojom komplexnej starostlivosti

Obrázok ku správe: TRHOVISKO novodobým nástrojom komplexnej starostlivosti
O téme potreby moderných spoločností investovať do vývoja centrálneho trhoviska sa v posledných rokoch intenzívne diskutuje a popisuje sa na rôznych konferenciách a odborných fórach. V roku 2014 na konferencii LeadsCon prirovnal James Riebel trhovisko (leads market place) k zákaznícky úspeš- ným platformám ako je napríklad eBay a v našich končinách heureka.sk alebo pricemania.sk. Koncoví zákazníci si prostredníctvom nich môžu vyberať z viacerých zdrojov, porovnávať ceny, produkty a rozhodnúť sa na základe referencií, skúseností či dodatočných informácií. Rozhodovanie je výlučne na spotrebiteľovi. Avšak skutočne musí ostať na celý proces sám?

Časy sa menia, trhovisko zostáva

Je známe, že prvé mestá vznikali na križovatkách významných obchodných ciest, po ktorých sa pohybovali obchodníci z celého sveta, a ktoré umožňovali výmenu tovarov a služieb. Obchod bol hybnou silou spoločnosti od pradávna. Čím bolo tovaru viac,
tým rástol dopyt a naopak. Rastúcim dopytom narastal počet obchodníkov, vznikalo konkurenčné prostredie. Kupujúci sa stával náročnejším, uspokojiť jeho očakávania bolo čoraz ťažšie. Postupne vyvstala potreba poskytovať aj predajné služby s cieľom udržať si súčasného kupujúceho a zároveň „náborovať“ nových. Z podomových obchodníkov sa postupne stali trhovníci. Aj dnes platí, že na malom priestore ponúka kupujúcemu trhovník svoj tovar, ktorý ale pochádza z rovnakého veľkoskladu ako tovar z vedľajšieho stánku. Toto pravidlo platí nielen pre klasické trhoviská, ale aj pre svet financií. Základné portfólio produktov, ktoré poskytujú jednotlivé finančné
domy, je v zásade univerzálne, rozdiel je v spôsobe predaja a v službách poskytovaných individuálnymi finančnými sprostredkovateľmi.
Po stáročia sa princíp centrálneho trhoviska v podstate nezmenil. Bez ohľadu na fakt či tovar alebo službu poskytuje „multilevel“ alebo brokerpool, stále je klientovi prezentovaný rovnaký produkt či služba ako to najlepšie riešenie, ktoré dokáže poskytnúť predmetný sprostredkovateľ ako jediný. Vytvoril sa priestor pre vznik obchodnej križovatky, okolo ktorej by bolo ideálne vystavať virtuálne mesto s detailne prepracovaným pôdorysom, infraštruktúrou, administratívnymi službami a vysokou úrovňou grafického dizajnu, ktoré dokáže profesionálne, transparentne a profitabilne vyhovieť potrebám rezidentov, návštevníkov a aj legislatíve. 
Definovanie všetkých elementov do posledného detailu je na začiatku „osídľovania“ kľúčové. Predovšetkým preto, aby boli všetky parametre „nového mesta“ v súlade s potrebami a očakávaniami všetkých „obyvateľov“. Základný vývoj dobrej platformy trvá v priemere dva roky a správne nastavené pravidlá, produktové portfólio a sada poskytovaných služieb môže pomôcť kvalifikovaným a odborne vyzbrojeným sprostredkovateľom ponúkať produkty moderným spôsobom.

Žijeme online, tu a teraz a rýchlo

Správanie konečných spotrebiteľov sa za posledných pár rokov radikálne zmenilo. Nakupujú dovolenky online, uhrádzajú platby prostredníctvom abstraktných platobných brán, veria sms notifikáciám či elektronickým letenkám uložených v mobilným telefónoch. Medzi najkonkurenčnejšie odvetvia novodobého poisťovníctva patrí v súčasnosti poistenie automobilov. Od štandardného poistenia vozidla prostredníctvom poisťovacieho agenta sa dnes vo veľkej miere stretávame s nepriamym poisťovaním vo forme online nástrojov. Klient verí, že anonymný prehliadač mu poskytne to najlepšie možné riešenie šité na mieru. Postupne sa koneční spotrebitelia odhodlávajú uzatvárať si zdravotné či životné poistné zmluvy prostredníctvom call centier, kde očakávajú okamžitú spätnú väzbu na zaslaný elektronický podnet. Poistenie nehnuteľností zažíva na Slovensku renesančné obdobie spojené s oživením hypotekárneho trhu a globálnej ekonomiky. Úrokové sadzby dosahujú takmer historické minimá. Developeri pracujú na plné obrátky. K modernému majiteľovi nehnuteľnosti patrí bezvýhradne auto, a to často nielen jedno. Svoj nadobudnutý majetok sa klient logicky snaží ochrániť prostredníctvom dobre a komplexne nastaveného poistenia.

Dobre nastavené trhovisko dokáže uspokojiť náročného klienta, ktorý je zvyknutý na životný štýl „tu a teraz a rýchlo“ na jednom mieste.

Finportal na vlne trendov

Finportal ako jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností vo svojej oblasti nielen sleduje trendy, ale ich aj nastavuje a operatívne na ne reaguje. Preto sme sa rozhodli investovať v tomto roku do vývoja unikátnej platformy založenej na online trhovisku a poskytnúť tak svojim sprostredkovateľom priestor, v ktorom budú môcť maximálne efektívne využívať základné retenčné stratégie. Tie nielenže uspokoja požiadavky existujúcich klientov, ale vytvoria aj priestor na rozširovanie klientskej databázy.

Základnou snahou našej spoločnosti je vytvoriť komunitu profesionálov, ktorí aj vo výsostne konkurenčnom prostredí dokážu racionálne vyhodnotiť výhody vzájomnej spolupráce s cieľom poskytovať komplexné služby svojim klientom, a to v rámci legislatívnych noriem a obchodných konvencií. Naše Trhovisko dodržiava základné interné pravidlo, a to GARANCIU KMEŇA. Sprostredkovateľom však umožňujeme aj spracovávať obchodné príležitosti v Trhovisku, výmenu klientov medzi poradcami a deľbu provízií, sledovanie procesov pri práci s klientom a ešte oveľa viac.

Komplexná starostlivosť a akcelerácia biznisu

Existujú sprostredkovatelia, ktorí dokážu uzatvoriť veľké množstvo tzv. „prvých zmlúv“ s klientom. Následne prestanú „kuť to povestné želiezko, kým je horúce“ a sústredia sa na uzatváranie ďalších „prvých zmlúv“. Prostredníctvom nášho Trhoviska umožňujeme sprostredkovateľovi používať nástroje, ktoré ubezpečia klienta, že nebol len ďalším číslom do štatistiky a zdrojom príjmu, ale že má tú najlepšiu možnú starostlivosť. A jeho rozhodnutie uzatvoriť zmluvu so sprostredkovateľom spolupracujúcim so spoločnosťou Finportal bolo tým najsprávnejším.

Následné kontaktovanie klienta, jeho „reaktivácia“ po ukončení pôvodnej zmluvy, prípadne prehodnotenie aktuálnych parametrov zmluvy, poskytuje dostatočný priestor na vytváranie, udržiavanie a rozširovanie základne tých najlepších a najlojálnejších klientov.

Modul Trhovisko je nadstavbovou aplikáciou nášho štandardizovaného informačného systému a bude k dispozícii sprostredkovateľom, ktorí dodržiavajú všeobecne platné interné etické kódexy, smernice, pravidlá a legislatívne usmernenia. Pravidlá pre vstup do Trhoviska sú transparentné a odzrkadľujú komplexné pôsobenie sprostredkovateľov, ktorí sú zastrešovaní spoločnosťou Finportal.

Teší nás, že už čoskoro budete môcť naše nové Trhovisko využívať a váš biznis naberie ešte rýchlejšie obrátky.

Galéria