Novinky

Bude zásadne limitovať  zmena výšky životného minima klientov pri hypotékach?
28. 06. 2024

Bude zásadne limitovať zmena výšky životného minima klientov pri hypotékach?

Od 1.7.2024 vstúpi do platnosti nová výška životného minima, ktorá bude platiť až do 30.6.2025.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím pôjde však o podstatne miernejšie zvýšenie. V prípade základnej sumy životného minima ide o nárast o 5,11 eura mesačne, kdežto v minulom roku to bolo až o 34,46 eura mesačne.

Dôvodom, prečo zmena výšky životného minima môže ovplyvniť maximálnu výšku hypotéky klienta, je to, že výška životného minima znižuje jeho disponibilný čistý mesačný príjem, ktorý vstupuje do výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať úver. Táto zmena sa pritom dotýka nielen žiadateľa o hypotéku, ale aj všetkých spolužiadateľov, resp. vyživovaných detí týchto žiadateľov. Keďže každoročne od 1.7. dochádza k zvýšeniu výšky životného minima, tak pre hypotéky schválené od tohto dátumu môže nastať situácia, že žiadatelia o hypotéku s hraničným príjmom sa nemusia kvalifikovať na nimi požadovanú výšku hypotéky.

Nárast o 5,11 eura mesačne by na žiadateľov hypotéku nemalo mať zásadný dopad. Navyše, o to viac, ak v sledovanom období môže dôjsť k zníženiu úrokových sadzieb.

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je od 1.7.2024 do 30.6.2025 suma alebo úhrn týchto súm:

  • 273,99 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 5,11 €)
  • 191,14 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu (nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 3,57 €)
  • 125,11 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa (nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 2,34 €)

Zmenu výšky životného minima oproti minulému obdobiu si môžete pozrieť v nasledujúcej prehľadnej tabuľke.

Výška životného minima od 1. 7. 2023
do 30. 6. 2024
od 1. 7. 2024
do 30. 6. 2025
ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 268,88 € 273,99 €
ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 187,57 € 191,14 €
ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa 122.77 € 125,11 €
Vplyv sumy životného minima na rodičovský príspevok od 1. 1. 2025
Veličina Suma Platnosť od - do
rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 351,80 € 1. 1. 2025 - 31. 12 2025
rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) 482,30 € 1. 1. 2025 - 31. 12 2025

Pre ilustráciu uvedieme príklady z praxe:

  • jednému žiadateľovi s čistým mesačným príjmom 1 500 eur, so splatnosťou úveru na bývanie 360 mesiacov, pri úrokovej sadzbe 4,00% p. a. bude od 1.7.2024 možné poskytnúť úver na bývanie nižší o 510 €,
  • dvom žiadateľom s čistým mesačným príjmom 3 000 eur, so splatnosťou úveru na bývanie 360 mesiacov, pri úrokovej sadzbe 4,00% p. a. bude od 1.7.2024 možné poskytnúť úver na bývanie nižší o 870 €,
  • 125,11 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa (nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 2,34 €)