Životné poistenie

"Životné poistenie chráni Vás a Vašu rodinu pred neočakávanými udalosťami".

Cieľom životného poistenia je poskytnúť klientovi finančné zabezpečenie z dlhodobého hľadiska. Pred uzavretím zmluvy životného poistenia naši sprostredkovatelia dôkladne zanalyzujú situáciu klienta, jeho potreby a možnosti a na základe týchto vstupov vypracujú individuálne optimálne riešenie.

 Portfólio produktov - životné poistenie:
  • investičné životné poistenie
  • kapitálové životné poistenie
  • rizikové životné poistenie
  • úrazové poistenie
  • detské životné poistenie
  • jednorazové investičné poistenie
  • produkty skupinového životného poistenia
V roku 2016 sme spustili Kalkulačku životného poistenia. Ide o jednu z najpresnejších kalkulačiek životného poistenia na trhu s cieľom sústrediť všetky produkty na jednom mieste v našom informačnom systéme. Sprostredkovateľom tak šetríme čas, ktorý môžu venovať svojim klientom, vlastnému biznisu a kariérnemu rozvoju.

Riaditelia divízií

Katarína Faktorová
Katarína Faktorová
(Riaditeľka divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií)
+421 905 800 478