Naši finanční partneri

Poštová poisťovňa, a. s.

Poistenie a zaistenie
od 7. 10. 2017

AXA pojišťovna a.s.

Poistenie a zaistenie
od 15. 6. 2010

Tatra – Leasing, s.r.o.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 15. 4. 2013

AKCENTA, spořitelní s úvěrní družstvo

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 31. 7. 2013  do 30. 9. 2017

Sberbank Slovensko, a.s.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 26. 6. 2013  do 31. 3. 2017

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, prijímanie vkladov
od 1. 7. 2011

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Poistenie a zaistenie
od 28. 7. 2010

D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.

Poistenie a zaistenie
od 17. 7. 2013  do 28. 2. 2019

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A.

od 28. 1. 2013

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Poistenie a zaistenie
od 8. 3. 2019

Wealth Effect Management o.c.p., a.s.

Kapitálový trh
od 16. 10. 2018

AKCENTA, spořitelní s úvěrní družstvo

Kapitálový trh
od 31. 7. 2013  do 30. 9. 2017

Goldenburg Group Ltd.

Kapitálový trh
od 1. 1. 2017

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Poistenie a zaistenie
od 20. 11. 2015

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poistenie a zaistenie
od 12. 11. 2015

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Doplnkové dôchodkové sporenie
od 16. 2. 2015

ING Tatry – Sympatia, d.d.s.,a.s.

Doplnkové dôchodkové sporenie
od 16. 2. 2015

Privatbanka, a.s.

Kapitálový trh, prijímanie vkladov
od 8. 10. 2012

VB LEASING SK, spol. s r.o.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 3. 10. 2014  do 31. 12. 2015

J&T banka , a.s. pobočka zahraničnej banky

Kapitálový trh
od 18. 9. 2014  do 19. 1. 2018

UNITED ASSISTANCE s.r.o.

Poistenie a zaistenie
od 3. 12. 2013

ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Kapitálový trh
od 14. 1. 2013  do 30. 10. 2015

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

prijímanie vkladov,poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 25. 7. 2011  do 31. 10. 2016

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 1. 7. 2013

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 2. 10. 2013  do 31. 12. 2016

Consumer Finance Holding, a.s.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 4. 5. 2012  do 31. 12. 2018

Chartis Europe S.A. slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu ( AIG )

Poistenie a zaistenie
od 24. 6. 2011