Naši finanční partneri

Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poistenie a zaistenie
od 12. 11. 2015

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)

Poistenie a zaistenie
od 20. 11. 2015

Premium insurance company

Poistenie a zaistenie
od 15. 10. 2019

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, prijímanie vkladov
od 1. 7. 2011

Tatra – Leasing, s.r.o.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 15. 4. 2013

Poštová poisťovňa, a. s.

Poistenie a zaistenie
od 7. 10. 2017

Wealth Effect Management o.c.p., a.s.

Kapitálový trh
od 16. 10. 2018

AXA pojišťovna a.s.

Poistenie a zaistenie
od 15. 6. 2010

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

Poistenie a zaistenie
od 28. 7. 2010

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Poistenie a zaistenie
od 8. 3. 2019

Goldenburg Group Ltd.

Kapitálový trh
od 1. 1. 2017  do 31. 1. 2022

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A.

od 28. 1. 2013

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Doplnkové dôchodkové sporenie
od 16. 2. 2015

Privatbanka, a.s.

Prijímanie vkladov
od 8. 10. 2012

VB LEASING SK, spol. s r.o.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 3. 10. 2014  do 31. 12. 2015

J&T banka , a.s. pobočka zahraničnej banky

Kapitálový trh
od 18. 9. 2014  do 19. 1. 2018

UNITED ASSISTANCE s.r.o.

Poistenie a zaistenie
od 3. 12. 2013

ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Kapitálový trh
od 14. 1. 2013  do 30. 10. 2015

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

prijímanie vkladov,poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 25. 7. 2011  do 31. 10. 2016

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 1. 7. 2013

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 2. 10. 2013  do 31. 12. 2016

Consumer Finance Holding, a.s.

Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
od 4. 5. 2012  do 31. 12. 2018

Chartis Europe S.A. slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu ( AIG )

Poistenie a zaistenie
od 24. 6. 2011

ING Tatry – Sympatia, d.d.s.,a.s.

Doplnkové dôchodkové sporenie
od 16. 2. 2015