Produkty

Životné poistenie

Cieľom životného poistenia je poskytnúť klientovi finančné zabezpečenie z dlhodobého hľadiska. Pred uzavretím zmluvy životného poistenia naši sprostredkovatelia dôkladne zanalyzujú situáciu klienta...
Chcem vedieť viac

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie predstavuje širokú škálu produktov, ktoré pokrývajú poistenie ľudí, hmotného a nehmotného majetku. Naši sprostredkovatelia pokrývajú komplexné portfólio produktov, a to ako pre ...
Chcem vedieť viac

Sprostredkovanie vkladov a investícií

Naši sprostredkovatelia pri navrhovaných riešeniach vychádzajú z potrieb klientov v čase (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé), zohľadňujúc investičný profil klienta - výška investície, mena, akú čas...
Chcem vedieť viac

Dôchodok

V súčasnej dobe má klient k dispozícii niekoľko spôsobov, ako si môže zabezpečiť svoj životný štandard  v dôchodkovom respektíve preddôchodkovom veku. Tým základným je 3-pilierový dôchodkový systém...
Chcem vedieť viac

Úvery

"Pomáhame premeniť Vaše sny a plány na realitu".  Vďaka  širokému portfóliu partnerov a produktov v oblasti sprostredkovania úverov a komplexnému prístupu k finančnému plánovaniu, dokážu naši ...
Chcem vedieť viac