Kontakty

Vedenie spoločnosti

Rudolf Adam
Rudolf Adam
(predseda predstavenstva)
Peter Jurecký
Peter Jurecký
(Riaditeľ divízie Neživotné poistenie)
Adrián Luterán
Adrián Luterán
(Riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie a investičné zlato)
+421 917 861 970
Pavel Škriniar
Pavel Škriniar
(Produktový špecialista na investície a penzie)
+421 907 891 985
Denisa Gujdová
Denisa Gujdová
(Regionály obchodný riaditeľ)
+421 910 512 666
Martina Klačmanová
Martina Klačmanová
(Právna agenda a compliance)
Juraj Puškáš
Juraj Puškáš
(Regionálny obchodný riaditeľ)
+421 918 824 013
Ján Partila
Ján Partila
(Regionálny obchodný riaditeľ)
+421 905 510 450
Eduard Novák
Eduard Novák
(Regionálny obchodný riaditeľ)
+421 905 529 190
Jana Drobná
Jana Drobná
(Riaditeľka divízie Podpory a administratívy)
+421 905 194 934
Eva Osvaldová
Eva Osvaldová
(Asistentka - spracovanie produktových zmlúv, riešenie intervencií)
+421 905 194 934
Lucia Šimonová
Lucia Šimonová
(Asistentka - spracovávanie personálnych zložiek, registrácia NBS)
+421 905 334 653
Mariana Bordáčová
Mariana Bordáčová
(Asistentka - spracovanie produktových zmlúv, riešenie intervencií)
+421 905 194 934
Katarína Faktorová
Katarína Faktorová
(Riaditeľka divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií)
+421 905 800 478
Zuzana Drobná
Zuzana Drobná
(Riaditeľka provízneho oddelenia)
Zuzana Salajová
Zuzana Salajová
(Produktový špecialista pre životné a zdravotné poistenie )
Erika Kocúrová
Erika Kocúrová
(Asistentka - spracovanie produktových zmlúv, riešenie intervencií)
+421 905 194 934
Angela Štefanovičová
Angela Štefanovičová
(Produktový špecialista pre životné a zdravotné poistenie )
+421 907 891 749
Štefan Dutka
Štefan Dutka
(Produktový špecialista na úvery)
+421 905 678 581
Oddelenie backoffice
Oddelenie backoffice
(Spracovanie produktových zmlúv, riešenie intervencií, evidencia pošty)
+421 905 194 934
Marián Jankovič
Marián Jankovič
(Regionálny obchodný riaditeľ )
+421 907 421 291
Katarína Sirkovská
Katarína Sirkovská
(Produktový špecialista divízie neživotné poistenie)
Milan Šajánek
Milan Šajánek
(Regionály obchodný riaditeľ)
+421 905 305 110
Katarína Šikulová
Katarína Šikulová
(Špecialista divízie Provízie)
Peter Farkaš
Peter Farkaš
(Riaditeľ obchodu a služieb partnerom)
Ľubomíra Hricová
Ľubomíra Hricová
(Špecialista divízie Provízie)
Pavlína Petrufová
Pavlína Petrufová
(Referent právneho oddelenia)
Kamil Ščepán
Kamil Ščepán
(Špecialista podpory obchodu)
+421 905 540 219