Nezávislosť a kompletný servis

NAŠE PRINCÍPY:

PRINCÍP NEZÁVISLOSTI:
 • priestor pre vlastnú značku, kariéru a systém odmeňovania a vzdelávania
 • žiadny nadriadený, ale fungujúce partnerstvo
 • bez určovania plánov a predpísaných produktov
 • garancia kmeňa, štruktúry a princípu dobrovoľnosti
 • kmeň klientov je Vašim majetkom;
 • garantujeme Vám celú Vašu štruktúru - nikdy neponúkneme spoluprácu osobám, ktoré sú Vašimi spolupracovníkmi bez Vášho súhlasu;
 • Finportal, a.s. si neuplatňuje žiadne sankcie, pokuty ani konkurenčné doložky
PRINCÍP ATRAKTÍVNEHO OHODNOTENIA:
 • viac peňazí za rovnakú prácu
 • vďaka kumulovaným objemom sú Vaše odmeny vyššie
 • spravodlivá odmena bez tlaku na výkon
 • marketingový bonus – Vy určujete jeho použitie (školenia, kancelárie, dovolenky)
 • týždenné vyplácanie provízií – peniaze nedržíme u seba, ale každý týždeň kopírujeme vyplácanie finančnými inštitúciami

​SERVIS A PODPORA
 • komplexné administratívne spracovanie
 • komunikácia s inštitúciami a NBS, spracovanie a kontrola produkcie do 24 hodín
 • podpora produktových špecialistov Finportal, a.s. pre každý finančný sektor
 • pomoc pri komplikovaných prípadoch, školenia, riešenie otázok a problémov u konkrétneho finančného partnera
 • právne poradenstvo
 • kontrola kvality, telefonické overovanie produkcie
 • podpora v oblasti vzdelávania
 • produktové školenia a semináre počas roka, online informácie o produktoch
Najfinancie.sk – online portál na porovnávanie, výpočet a uzatváranie (neživotné poistenie) poistných zmlúv jednotlivých finančných partnerov

​INFORMAČNÝ SYSTÉM
 • informačný systém šitý na mieru – vo Vašich farbách a modifikovaný podľa potreby
 • prehľad o stave zmlúv v reálnom čase
 • scany zmlúv, informácie o intervenciách, dlžnom poistnom a i.
 • provízne informácie
 • výročia a servis zmlúv
 • súbory na stiahnutie všetkých inštitúcií na jednom mieste
 • novinky z finančného trhu
 • kalendár podujatí
 • kontaktné informácie na finančné inštitúcie
 • online sklad všetkých tlačív – ľahké objednávanie a prehľadný systém vybavovania objednávok
 • generovanie štatistík podľa potreby
 • e-mailové konto