Poistenie storna

Poistenie storna vám pomôže znížiť finančnú stratu pri zrušení cesty do zahraničia. Kryje akúkoľvek cestovnú službu, ktorú ste si vopred záväzne zarezervovali, prípadne zaplatili celú alebo len prvú splátku.

Základné informácie

Poistenie storna je dôležitým pripoistením pre cestovné poistenie v prípade, ak si dovolenku, ubytovanie, letenku, cestovný lístok alebo inú cestovnú službu kupujete v predstihu oproti plánovanému odchodu. Pomôže vám znížiť finančnú stratu, ak cestu budete musieť zrušiť. Pri zrušení služby vám totiž predajca zníži sumu, ktorú ste zaplatili, o stornovacie poplatky, ktoré sa môžu vyšplhať až na 100 %. A to by boli peniaze zbytočne vyhodené von oknom.

Práve pre takéto situácie poisťovne ponúkajú poistenie storna zájazdu. Uzatvára sa ako pripoistenie k základnému cestovnému poisteniu a nevzťahuje sa samozrejme iba na zájazd cez cestovnú kanceláriu. Poistenie storna kryje akúkoľvek cestovnú službu, ktorú ste si vopred záväzne zarezervovali, prípadne zaplatili celú alebo len prvú splátku. Zahŕňa teda napríklad aj poistenie letenky, storna ubytovania a podobne.

Poistenie storna má v jednotlivých poisťovniach rôzne podmienky, preto je dobré sa na ne pozrieť pred uzatvorením samotnej zmluvy. Rozdiel je nielen v cene za poistenie storna, ale aj spoluúčasti, ktorú by ste zaplatili pri prípadnom poistnom plnení. Poisťovne môžu akceptovať rôzne dôvody, ktoré samotnému stornovaniu služby predchádzajú. Porovnanie poistenia storna si jednoducho urobíte priamo na našej stránke. Kalkulačka cestovného poistenia vám zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia so všetkými vybranými pripoisteniami a vyberiete si pre vás to najlepšie.

Dôležité je mať na pamäti, že poistenie storna musíte uzatvoriť čím skôr po zakúpení cestovnej služby. Napríklad v poisťovni Allianz to musí byť najneskôr nasledujúci deň po záväznej rezervácii prípadne uhradení prvej alebo celej splátky, v poisťovni Union to musí byť do dvoch pracovných dní. V AXA poisťovni musí byť poistenie storna uzatvorené najneskôr 15 dní pred odjazdom.

Porovnanie ceny poistenia

Poistenie storna sa u jednotlivých poisťovní líši. Union a Wüstenrot majú stanovený horný limit pre pripoistenie vo výške 10 000 eur, AXA má maximálne plnenie nastavené na 20 000 eur. Poisťovňa Wüstenrot má minimálnu výšku poistnej sumy 500 eur.

Výška poistného za poistenie storna sa vypočítava percentuálne z ceny samotnej cestovnej služby. V poisťovní AXA je to 3 %, v Generali 4,21 % a vo Wüstenrot 5,45 %. Poisťovňa Allianz ponúka dva druhy poistenia storna, v závislosti od toho, aké dôvody zrušenia si vyberiete. Základné poistenie storna je za 3,05 %, poistenie storno špeciál stojí 3,84 %. Cena za poistenie v poisťovni Union závisí od poistnej sumy a výšky dohodnutej spoluúčasti, ktorá môže byť 0 alebo 20 %.

Allianz má výšku spoluúčasti 10 %. V prípade, že stornovanie služby nastalo z dôvodu úmrtia, či už poistenej, spolucestujúcej alebo blízkej osoby, poistné plnenie je bez spoluúčasti. Poisťovňa AXA má výšku spoluúčasti 10 %, Generali 5 % a Wüstenrot 20 %.

Akceptované dôvody storna

Poisťovne nepreplatia všetky dôvody, ktoré môžu viesť k stornovaniu služby. Je dôležité pozrieť si, čo ktorá poisťovňa kryje. V našej online kalkulačke prinášame aj podrobný prehľad dôvodov poistenia storna pri každej poisťovni. Najčastejšími akceptovanými dôvodmi v poisťovniach býva:

  • akútne ochorenie, úraz alebo smrť poistenej, spolucestujúcej alebo blízkej osoby, nariadená karanténa
  • zamietnutie žiadosti o vízum
  • tehotenstvo, ktoré pri uzatváraní poistenia nebolo známe
  • predvolanie na súdne konanie alebo povolávací rozkaz
  • strata alebo zničenie cestovných dokladov
  • značná škoda na majetku spôsobená vodou, živelnou udalosťou alebo trestným činom
  • nedobrovoľná strata zamestnania
  • rozvodové konanie
  • živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin v cieľovej krajine

Poistenie storna zájazdu

Pokiaľ cestujete na dovolenku s cestovnou kanceláriou, poistenie storna zájazdu býva často súčasťou ponuky spolu so samotným zájazdom. Nemusíte sa však rozhodnúť hneď pri jeho kúpe, lebo ponuka cez cestovnú kanceláriu nemusí byť pre vás najvýhodnejšia. Poistenie, ktoré ponúkajú cestovné kancelárie môže byť na prvý pohľad lacnejšie, ale aj krytie jednotlivých rizík môže mať nižšie limity. Aj keď poistenie storna zájazdu je potrebné uzatvoriť čím skôr po jeho zakúpení, čas na porovnanie ponúk mať budete. Prípadne si ponuky viete porovnať aj pred samotnou kúpou zájazdu.

Pri individuálnej ceste do zahraničia si dopravu, ubytovanie, prípadne iné služby organizujete sami. Ak ich kupujete v predstihu, napríklad kvôli výhodnejšej cene, tiež je vhodné myslieť na poistenie storna.

Poistenie letenky

Veľa ciest, najmä do vzdialenejších krajín, absolvujeme letecky. Poistenie storna letenky využijete nielen pri dovolenkách, ale aj keď cestujete na služobnú cestu. Pre poistenie letenky platia rovnaké pravidlá ako pre poistenie storna zájazdu, je potrebné dodržať najmä termín na uzatvorenie zmluvy.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy