Rozhovor s úspešným sprostredkovateľom Jurajom Stašiakom

, Autor: Finportal a.s.
Finportal Top
V oblasti financií pôsobí od roku 2005, kedy ako 20-ročný nastúpil do Slovenskej sporiteľne na pozíciu operátor Call centra. Dnes má 32 rokov a VÚB banka ho spomedzi všetkých finančných sprostredkovateľov na bankovom trhu ocenila titulom Najúspešnejší sprostredkovateľ Flexihypotéky VÚB banky za 1. polrok 2016. Pod hlavičkou spoločnosti Finportal, a. s. pôsobí od roku 2013 ako člen divízie Mentor Group a objemom produkcie a komplexnosťou poskytovaných finančných služieb patrí medzi jej TOP finančných sprostredkovateľov. Zoznámte sa s Jurajom Stašiakom.

1) V oblasti financií pôsobíte od roku 2005, kedy ste nastúpili do Slovenskej sporiteľne na pozíciu operátor Call centra. Aké boli Vaše začiatky?

Začiatky boli ťažké, v krátkej dobe som sa musel naučiť veľa informácií o všetkých produktoch, ktoré banka poskytovala.

2) Od roku 2013 pôsobíte ako finančný sprostredkovateľ v spoločnosti Mentor Group, ktorá je TOP partnerom spoločnosti Finportal, a. s. Čo Vás viedlo, resp. motivovalo k tomu, aby ste sa stali finančným sprostredkovateľom?
Ako ste sa k spolupráci so spoločnosťou Mentor Group dostali? Keď som sa rozhodoval, či ostať v banke alebo odísť, pracoval som na pozícii hypotekárneho špecialistu. Táto práca ma veľmi bavila, ale keď prišiel klient s lepšou ponukou od konkurencie, uvedomil som si, že by som chcel robiť poradenstvo, kde by som vedel klientovi zabezpečiť všetky možnosti na trhu a nie len produkt jednej banky. Toto bol hlavný dôvod, prečo som odišiel. K spolupráci so spoločnosťou Mentor Group som sa dostal cez známeho, ktorý bol jedným z majiteľov firmy a spolupracoval s riaditeľkou pobočky, v ktorej som pôsobil.

3) Počas VIII. hypotekárneho seminára spoločnosti Finportal, a. s., ste boli VÚB bankou ocenený ako najúspešnejší sprostredkovateľ Flexihypotéky VÚB banky za 1. polrok 2016. Ako vnímate toto ocenenie?
Je pre Vás VÚB banka voľbou číslo 1? Toto ocenenie vnímam ako odmenu za dobre vykonávanú prácu a správne fungovanie spolupráce medzi externým sprostredkovateľom, poradkyňou a bankou, ktorá dáva klientovi výhodné podmienky. Ocenenie si veľmi cením a vďačím za to aj poradkyni VÚB banky pani Husárikovej a aj mojim nadriadeným, ktorí nastavili správny smer fungovania firmy, pod ktorou sa prezentujem. A či je VÚB banka pre mňa č. 1? Ani by som nepovedal, pre mňa je banka č. 1 tá, ktorá dá klientovi, ktorého aktuálne riešim, najvýhodnejšie ponuky. Ale musím, samozrejme, pochváliť VÚB banku za to, že veľkému portfóliu mojich klientov dáva výhodné podmienky, ktoré klienti preferujú.

4) Počas roku 2016 ste svojim klientom sprostredkovali už desiatky úverov na bývanie. Aký vývoj sprostredkovania týchto úverov očakávate do budúcnosti? Veríte v pokračujúci rast objemu sprostredkovaných úverov, alebo v súvislosti s pri- pravovanými Opatreniami NBS očakávate skôr opačný vývoj? Pevne verím, že vývoj sprostredkovania úverov bude priaznivý a som presvedčený o tom, že rast sprostredkovaných úverov bude pokračovať aj napriek pripravovaným Opatreniam NBS.

5) Aké sú Vaše ďalšie plány a ciele do budúcnosti?
Môj plán v najbližšej dobe je vybudovať silný tím hypotekárnych špecialistov a vyhľadávať ďalších partnerov na spoluprácu.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám, aby sa Vám Vaše plány podarilo úspešne naplniť. Zároveň veríme, že spoločnosť Finportal, a. s., bude toho súčasťou.

 

Zaradenie článku