apríl 28, 2016

VII. Hypotekárny seminár spoločnosti Finportal

Spoločnosť Finportal, a. s., organizovala už po siedmy krát Hypotekárny seminár v dvoch krajských mestách, Košice (Hotel Yasmin, 05.04.2016) a Bratislava (Hotel Bratislava, 07.04.2016). Opäť sme sa stretli s obrovským záujmom a vysokou účasťou finančných sprostredkovateľov našej spoločnosti ( 135, resp. 165 finančných agentov v jednotlivých mestách).
Hlavnou témou seminára, ktorého sa okrem sprostredkovateľov spoločnosti Finportal zúčastnili aj zástupcovia 6-tich hypotekárnych bánk (ČSOB, OTP, Prima banka, SLSP, UniCredit Bank a VÚB), bol nový Zákon o úveroch na bývanie, ktorý na Slovensku vstúpil do platnosti 21. marca 2016, a ktorý prináša niekoľko zaujímavých zmien a noviniek v oblasti poskytovania a sprostredkovania hypoték (viac o zákone si prečítate v našich Finportal novinách na strane 10 https://finportal.sk/wp-content/uploads/2019/11/39_finportal_noviny.pdf) . Jednotlivé prezentácie, ktoré boli zamerané na vplyv nového Zákona na produkty a procesy bánk a na aktuálne hypotekárne kampane, vzbudili u zúčastnených sprostredkovateľov veľkú pozornosť, o čom svedčí množstvo položených a zodpovedaných otázok, a zaujímavá celodenná diskusia.

Nakoľko sa náš Hypotekárny seminár už dlhodobo teší veľkej obľube našich finančných sprostredkovateľov, bude naša spoločnosť v jeho organizovaní aj naďalej pokračovať. Ten najbližší sa uskutoční v septembri a samozrejme všetkých našich finančných agentov budeme o ňom vopred informovať.

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.