Výplata 4-krát do mesiaca

Provízie vám budú vyplatené každý týždeň.
Rýchlosť vyplácania je v súlade so systémon vyplácania provízií finančnými inštitúciami . Počas jedného týždňa sú provízie prijaté od finančných inštitúcií, spracujú sa s vyplácame Vám ich hneď v nasledujúcom týždni.