Zdravotné poistenie

Online uzatvorenie zdravotného poistenia. Porovnanie benefitov zdravotných poisťovní. Prepoistenie do zdravotnej poisťovne.

Verejné zdravotné poistenie je súhrn finančných prostriedkov na úhradu zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku je zo zákona povinné a každý poistenec musí podať prihlášku do zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Prihlášku na verejné zdravotné poistenie môžete podať len v jednej zdravotnej poisťovni.

Zdravotné poistenie platia samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne nezamestnané osoby, zamestnávatelia za svojich zamestnancov a platitelia dividend. Za deti, dôchodcov, nezamestnaných a podobne platí zdravotné poistenie štát. Cudzinci, ktorí nemôžu byť súčasťou verejného zdravotného poistenia, si môžu uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie cudzincov.

Zmenu zdravotnej poisťovne môžete uskutočniť vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku je potrebné podať do 30. septembra aktuálneho kalendárneho roka. Na výber máte tri zdravotné poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa). Prepoistenie do zdravotnej poisťovne sa dá urobiť aj online.

Zdravotné poistenie sa platí mesačne vo forme preddavkov. Vypočítava sa z vymeriavacieho základu a zaplatené musí byť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca na účet zdravotnej poisťovne. Samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nezamestnaní platia 15 %, zamestnávatelia 10 % a zamestnanci 4 %. Zdravotne postihnuté osoby platia zdravotné poistenie v polovičnej výške. Raz ročne vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie. Výška preddavkov v roku 2024 je pre SZČO a dobrovoľne nezamestnaných 97,80 eur.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy