ČSOB PZP

ČSOB PZP ponúka dva varianty poistenia s možnosťou krytia všetkých škôd až do výšky 7 mil. eur. Súčasťou poistenia sú aj ČSOB asistenčné služby a rozšíriť ho môžete o pripoistenie krádeže, živelnej udalosti, skla a zrážky so zverou.

Limit krytia

Základný variant ČSOB PZP kryje škody na zdraví do výšky 6,07 mil. eur a škody na majetku do 2 mil. eur. Vyšší variant kryje všetky škody do výšky 7 mil. eur.

Zľavy

Ak využívate aj iné produkty skupiny ČSOB alebo je vaše auto vybavené pokročilým asistenčným systémom, môžete získať dodatočné zľavy.

Amortizácia

ČSOB PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Pripoistenia k ČSOB PZP

Krádež

ČSOB PZP si môžete za 33,50 eur ročne rozšíriť aj o pripoistenie odcudzenia auta. Poistenie je platné na území SR a kryje vaše auto do výšky 4 000 eur. Uzatvára sa bez spoluúčasti. Auto musí byť vybavené imobilizérom.

Živel

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia auta živelnou udalosťou môžete k ČSOB PZP prikúpiť za 16 eur ročne. Poistná suma je 2 500 eur, poistné plnenie je so spoluúčasťou 200 eur. Pripoistenie je platné na území SR.

Sklo

Súčasťou ČSOB PZP môže byť aj poistenie skiel vášho auta. Uzatvára sa pre prípad ich poškodenia alebo zničenia. Poistnú sumu si môžete vybrať od 150 eur do 1 000 eur. V závislosti od poistnej sumy je ročné poistné od 20 eur do 135,50 eur. Spoluúčasť je vo výške 10 % poistného plnenia.

Zver

Poistenie zrážky so zverou môže byť súčasťou vášho ČSOB PZP za 59 eur ročne. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia auta. Poistenie platí na území SR a kryje auto do výšky 3 000 eur. Spoluúčasť je vo výške 200 EUR.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď. V prípade záujmu o komplexné poistenie auta si pozrite aj ČSOB havarijné poistenie.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy