Generali poistenie na hory

Generali poistenie na hory kryje náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním Horskej záchrannej služby do výšky 20 000 eur. Pripoistiť si môžete úraz, zodpovednosť alebo batožinu.

Základné informácie

Na území Slovenska je každá dospelá osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti s územnou pôsobnosťou Horskej záchrannej služby povinná uhradiť HZS náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním. Generali poistenie na hory kryje až do výšky 20 000 eur náklady na vyhľadávanie, vyslobodzovanie, poskytnutie prvej pomoci, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo k najbližšiemu dopravnému prostriedku záchrannej služby.

Územná platnosť HZS

Generali poistenie na hory platí v oblastiach s územnou pôsobnosťou Horskej záchrannej služby – Belianske Tatry, Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry. Ak si chcete uzatvoriť poistenie do hôr v zahraničí, pozrite si Generali cestovné poistenie.

Batožina

Generali poistenie na hory kryje poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie batožiny do výšky 700 eur a cestovných dokladov do výšky 350 eur. Limit na jednu vec je 500 eur, elektronika a športové vybavenie majú limit vo výške jednej tretiny poistnej sumy.

Zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti vás chráni v prípade, ak tretej osobe neúmyselne spôsobíte škody na majetku alebo zdraví. Generali poistenie na hory kryje uvedené škody do výšky 200 000 eur.

Úraz

Generali poistenie na hory kryje v balíku L trvalé následky aj smrť následkom úrazu do výšky 1 700 eur. Balík XL poskytuje vyššie limity krytia. Trvalé následky majú poistnú sumu 10 000 eur, smrť následkom úrazu 5 000 eur.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy