Generali PZP

Generali PZP si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia s poistením škôd až do výšky 10 mil. eur. Súčasťou sú aj asistenčné služby a podľa zvoleného balíka aj množstvo pripoistení auta a posádky.

Limit krytia

Generali PZP ponúka na výber tri rôzne limity krytia, od základného podľa zákona až po najvyšší limit krytia na trhu – 10 mil. eur pre všetky škody.

Pripoistenia

Súčasťou vášho Generali PZP môže byť aj pripoistenie úrazu, živelnej udalosti, skla, krádeže, zrážky so zverou, pneumatík alebo zlého stavu vozovky.

Amortizácia

Generali PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Pripoistenia k Generali PZP

Úraz

Poistenie úrazu je súčasťou Generali PZP v balíkoch L a XL. Uzatvára sa pre vodiča aj spolucestujúce osoby na úrazy počas prevádzky auta. Poistná suma je 6 000 eur pre prípad trvalých následkov a smrti v dôsledku úrazu a 1 000 eur pre prípad nevyhnutného liečenia. Pripoistenie platí pre územie Európy a Turecka.

Sklo

Ku všetkým balíkom Generali PZP si môžete prikúpiť aj pripoistenie poškodenia alebo zničenia čelného skla. Poistenie platí na území Európy a Turecka a môžete si vybrať z poistnej sumy od 120 eur do 1 000 eur so spoluúčasťou 10 %. Ročné poistné sa v závislosti od poistnej sumy pohybuje od 17,10 eur do 104,50 eur.

Zver

Súčasťou balíka XL Generali PZP je aj pripoistenie zrážky so zverou na pozemnej komunikácii. Poistenie kryje poškodenie alebo zničenie auta do výšky 4 000 eur so spoluúčasťou 5 %, minimálne 100 eur. Platí na území Slovenskej republiky.

Živel a hlodavce

Generali PZP v balíkoch L a XL ponúka aj poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodenia hlodavcami. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia auta. Poistná suma je 3 000 eur, spoluúčasť na poistnom plnení je 5 %, minimálne 100 eur. Poistenie je platné na území Európy a Turecka.

Krádež

Generali PZP si môžete za 28,50 eur ročne rozšíriť aj o poistenie krádeže auta alebo jeho časti. Poistná suma je 4 000 eur so spoluúčasťou 5 %, minimálne 100 eur. Pripoistenie je platné na území SR.

Pneumatiky

Balík XL Generali PZP obsahuje aj poistenie poškodenia pneumatík defektom alebo vandalizmom. Poistná suma na jednu pneumatiku je 150 eur. Poistenie platí na území Európy a Turecka. Výška spoluúčasti závisí od miery opotrebenia pneumatiky.

Zlý stav vozovky

Súčasťou balíkov L a XL Generali PZP je aj poistenie zlého stavu vozovky. Kryje poškodenie alebo zničenie diskov a pneumatík zlým stavom cesty. Poistná suma je 1 000 eur, spoluúčasť je vo výške 10 %. Poistenie je platné na území SR.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď. Ak máte záujem o komplexné poistenie auta, pozrite si aj Generali havarijné poistenie.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy