Komunálna poisťovňa PZP

Komunálna poisťovňa PZP ponúka v dvoch variantoch krytia, Garant Plus a Eurogarant Plus, okrem základného poistenia aj poistenie batožiny a úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb. Škody na zdraví kryje do výšky 5,24 mil. eur a škody na majetku do výšky 2,1 mil. eur.

Limity krytia

Základný limit krytia vo variante Garant Plus je pre škody na zdraví 5,24 mil. eur a pre škody na majetku 1,05 mil. eur. Variant Eurogarant Plus kryje škody na majetku vo výške 2,1 mil. eur.

Amortizácia

Komunálna poisťovňa PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Pripoistenia

Súčasťou poistenia je aj poistenie úrazu posádky a batožiny. Komunálna poisťovňa PZP si môžete rozšíriť aj o poistenie krádeže, skla a zrážky so zverou.

Pripoistenia v PZP Komunálnej poisťovne

Úraz

Poistenie úrazu je v PZP Komunálnej poisťovne súčasťou základného poistenia. Kryje vodiča aj spolucestujúce osoby pri dopravnej nehode. Poistná suma na jednu osobu je vo výške 3 320 eur aj pre trvalé následky úrazu aj pre smrť v dôsledku úrazu. Poistenie je platné na území Európy a je bez spoluúčasti.

Batožina

Súčasťou povinného zmluvného poistenia Komunálnej poisťovne je aj poistenie batožiny. Kryje škody pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny celej posádky auta pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti. Poistná suma je 500 eur. Poistné plnenie je bez spoluúčasti. Poistenie platí na území Európy.

Sklo

Komunálna poisťovňa PZP si môžete rozšíriť aj o poistenie skla. Predmetom poistenia je poškodenie alebo zničenie čelného skla v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, neoprávneného používania, odleteného kameňa a podobne. Poistná suma je 200 eur alebo 400 eur, pri spoluúčasti 20 eur. Ročné poistné je vo výške 20 eur alebo 35 eur. Územná platnosť pripoistenia je totožná s hlavným poistením. Pri škode do 60 eur sa spoluúčasť neuplatňuje.

Zver

Poistenie zrážky so zverou sa v rámci PZP Komunálnej poisťovne vzťahuje na poškodenie alebo zničenie auta následkom priameho stretu so zvieraťom na pozemnej komunikácii. Pripoistenie môžete uzatvoriť na 1 000 eur alebo 2 000 eur pri spoluúčasti 50 eur. Ročné poistné je 20 eur respektíve 40 eur. Územná platnosť pripoistenia je totožná s hlavným poistením.

Krádež

Poistenie krádeže v povinnom zmluvnom poistení Komunálnej poisťovne kryje krádež alebo lúpež celého auta. Pripoistenie si môžete uzatvoriť na 2 500 alebo 5 000 eur. Spoluúčasť na poistnom plnení je 100 eur. Ročné poistné je vo výške 25 eur alebo 50 eur. Územná platnosť pripoistenia je zhodná s hlavným poistením. Auto musí byť zabezpečené predpísaným spôsobom.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď. Ak máte záujem o komplexné poistenie auta, pozrite si aj havarijné poistenie Komunálnej poisťovne.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy