Kooperativa PZP

Kooperativa PZP si môžete uzatvoriť v dvoch variantoch krytia – Partner a Europartner. Súčasťou poistenia je aj poistenie úrazu vodiča a posádky, batožiny, zrážky so zverou a poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti.

Pripoistenia v cene

Súčasťou Kooperativa PZP sú vďaka verejným prísľubom automaticky aj pripoistenia rozšírujúce krytie auta aj posádky.

Limit krytia

Variant Partner kryje škody na zdraví do výšky 5,24 mil. eur a škody na majetku do 1,05 mil. eur. Variant Europartner kryje škody na majetku do výšky 2,05 mil. eur.

Amortizácia

Kooperativa PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Pripoistenia v Kooperativa PZP

Úraz

Súčasťou Kooperativa PZP je aj poistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb. Každé sedadlo vo vozidle je poistené do výšky 1 500 eur. Pripoistenie kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu. Platí pre územie Európy.

Živel

V rámci Kooperativa PZP máte poistené aj poškodenie alebo zničenie vášho auta živelnou udalosťou. Maximálna výška poistného plnenia za jedno poistné obdobie je 3 000 eur pri spoluúčasti 10 %. Pripoistenie platí na území SR.

Batožina

Poistenie batožiny vodiča a členov posádky je súčasťou Kooperativa PZP. Platí pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti, pri ktorej príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate batožiny. Batožina je poistená do výšky 200 eur. Poistenie platí na území Európy.

Zver

Pripoistenie rozširuje Kooperativa PZP o krytie škôd na aute pri zrážke so zverou. Poistenie kryje poškodenie alebo zničenie do výšky 250 eur pri spoluúčasti 10 %. Platí na území SR.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď. Ak máte záujem o komplexné poistenie vášho auta, môžete si uzatvoriť Kooperativa havarijné poistenie.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy