Kooperativa havarijné poistenie

PZP kryje škody, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho auta niekomu inému na zdraví alebo majetku. V obmedzenom rozsahu si viete pripoistiť aj krytie škôd na vašom aute. Ak však chcete plnohodnotné poistenie vášho vozidla, potrebujete havarijné poistenie. Kooperativa havarijné poistenie Auto komplet kryje poškodenie alebo zničenie vášho auta v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo odcudzenia. Súčasťou poistenia sú aj Kooperativa asistenčné služby.

Kooperativa havarijné poistenie platí na geografickom území Európy. Uzatvára sa so spoluúčasťou na dobu neurčitú. Začiatok poistenia si môžete vybrať pri uzatváraní poistenia, poistné musí byť uhradené do tohoto dátumu na účet poisťovne. Vybrať si môžete ročnú, polročnú alebo štvrťročnú frekvenciu platieb.

Havarijné poistenie

Podmienkou uzatvorenia zmluvy je obhliadka poisťovaného vozidla. Pre prípad odcudzenia musí byť auto vybavené doplnkovým zabezpečovacím zariadením. Ich počet závisí od hodnoty vozidla, jedno do 100 000 eur, dve do 150 000 eur, inak tri.

Kooperativa havarijné poistenie Auto komplet si môžete uzatvoriť aj na našej stránke. Po zadaní základných parametrov vám kalkulačka zobrazí porovnanie havarijného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Vybrané poistenie môžete rovno aj zaplatiť priamo na účet poisťovne.

Pripoistenia ku Kooperativa havarijnému poisteniu

Základné Kooperativa havarijné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia. Kooperativa ponúka 2 rôzne balíky pripoistení, základný Basic a rozšírený Optimum. Ak si chcete poistiť aj škody, ktoré vaším autom spôsobíte niekomu inému, pozrite si Kooperativa PZP.

Kooperativa Basic pridáva za 33,60 eur ročne aj poistenie:

Kooperativa Optimum za 152,30 eur ročne rozširuje balík Basic navyše o poistenie:

Poistenie úrazu

Poistenie úrazu prepravovaných osôb je súčasťou obidvoch príplatkových balíkov pripoistení. Vzťahuje sa na vodiča aj spolucestujúce osoby. Uzatvára sa pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti v dôsledku úrazu počas prevádzky vozidla, teda pri nastupovaní alebo vystupovaní, uvádzaní motora do chodu pred začiatkom jazdy, počas samotnej jazdy, pri havárii alebo krátkodobých zastávkach alebo pri odstraňovaní bežných porúch vzniknutých v priebehu jazdy.

Kooperativa havarijné poistenie s poistením úrazu kryje trvalé následky úrazu do výšky 1 400 eur a smrť v dôsledku úrazu na sumu 700 eur. Uzatvára sa bez spoluúčasti a platí na geografickom území Európy.

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny je súčasťou obidvoch balíkov pripoistení. Uzatvára sa pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia riadne uloženej a uzamknutej batožiny počas jej prepravy autom. Poistenie nekryje fotoaparáty, videokamery a filmovacie prístroje, elektronické zariadenia, prístroje a hry, počítače a notebooky, zbrane, lyže a snowboardy, bicykle, kolobežky, okuliare a kontaktné šošovky, kožuchy.

Kooperativa havarijné poistenie s doplnkovým pripoistením kryje batožinu do výšky 800 eur. Poistné plnenie je v technickej hodnote veci, bez spoluúčasti. Poistenie platí na geografickom území Európy.

Poistenie poškodenia pneumatík

Poistenie kryje poškodenie pneumatiky ostrým predmetom na vozovke alebo zlým stavom vozovky. Vzťahuje sa na opravu alebo úhradu ceny novej pneumatiky. Poistenie poškodenia pneumatík nekryje servisné náklady a dopravu.

Limit poistného plnenia je 150 eur, závisí od hĺbky dezénu. Poistenie platí na území SR.

Poistenie pre prípad zámeny paliva

Kooperativa havarijné poistenie v balíku Basic ponúka preplatenie nákladov za neúmyselné nesprávne natankované palivo. Ide o preplatenie sumy uvedenej na pokladničnom bloku z čerpacej stanice v prípade, ak bolo poistené auto odtiahnuté asistenčnou službou poisťovne.

Súčasťou balíka Optimum je navyše preplatenie nákladov spojených so zámenou paliva. V tomto prípade ide o náklady spojené s vyprázdnením nádrže a prečerpaním paliva, vyčistením nádrže, výmenou palivového filtra a súvisiace náklady.

Poistná suma je 150 eur a službu je možné využiť maximálne jedenkrát za poistné obdobie. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo poškodenie motora a jeho súčastí alebo palivového systému auta.

Poistenie náhradného vozidla

Kooperativa havarijné poistenie s poistením náhradného vozidla kryje náklady na zapožičanie náhradného vozidla v prípade poškodenia alebo zničenia následkom dopravnej nehody, živelnej udalosti alebo vandalizmu a v prípade odcudzenia.

Poistná suma je 50 eur na deň, maximálne 3 dni. Poistenie platí na geografickom území Európy a je bez spoluúčasti. Nekryje náklady za pohonné hmoty a iné prevádzkové látky a náplne, opravy, údržbu a čistenie vozidla.

Poistenie čelného skla

Poistenie skla kryje náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla. Poistené nie sú diaľničné známky a iné nálepky (emisná kontrola, technická kontrola, kontrola originality).

Kooperativa havarijné poistenie s poistením čelného skla sa uzatvára s platnosťou pre geografické územie Európy a spoluúčasťou 5 %, min. 17 eur. V prípade, že sú náklady na opravu nižšie ako 50 eur, poistné plnenie je bez spoluúčasti.

Poistenie škôd vzniknutých následkom teroristických akcií

Pripoistenie rozširuje základné Kooperativa havarijné poistenie o krytie škôd spôsobených teroristickými akciami. Teroristickou akciou je násilné politicky, ideologicky, nábožensky alebo sociálne motivované konanie.

Poistenie škôd vzniknutých na polepoch auta

Poistenie sa vzťahuje na krytie škôd na polepoch pri poškodení alebo zničení auta pri havárii alebo živelnej udalosti. Poistná suma je 500 eur.

Poistenie nasatia vody do motora

Poistenie sa vzťahuje na úhradu nákladov za náhradné diely, materiál a prácu pri oprave následkov nasatia vody do spaľovacieho priestoru motora. Poistná suma je 3 000 eur a poistenie platí 5 rokov od dátumu prvej evidencie.