Poistenie majetku - byt, dom, domácnosť

Najlepšie komplexné poistenie na trhu. Všetko kryté jednou zmluvou.

Porovnávame pre vás produkty týchto partnerov

Poistenie majetku je častým a vyhľadávaným poistením. Chráni finančné investície, ktoré ste vložili do vlastnej nehnuteľnosti alebo hnuteľných vecí tvoriacich jej súčasť. Pomôže vám zmierniť finančnú záťaž pri škodách, ktoré môžu nastať. Poistenie majetku rozdeľujeme na dve základné skupiny – nehnuteľnosti a hnuteľné veci.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre prípad vzniku škôd, ktoré môžu nastať na vašej nehnuteľnosti. Tou môže byť rodinný dom, byt, chata alebo nebytový priestor. Poistenie sa vzťahuje aj na rozostavanú stavbu a vedľajšie stavby v mieste poistenia, ako napríklad samostatne stojaca garáž, altánok, oplotenie alebo studňa. Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti si vyberiete, či máte záujem o poistenie bytu alebo poistenie domu. Poistenie sa vyžaduje aj v prípade, ak si na kúpu nehnuteľnosti beriete úver. Poistenie nehnuteľnosti pri hypotéke si môžete uzatvoriť samostatne, alebo vám ho môže ponúknuť banka financujúca vašu nehnuteľnosť v rámci komplexného balíka.

Hnuteľné veci, ktoré tvoria domácnosť resp. slúžia na jej prevádzku alebo uspokojovanie potrieb jej členov, kryje poistenie domácnosti.

Poistenie majetku si môžete uzatvoriť jednoducho a rýchlo prostredníctvom našej stránky. Vyberiete si, či chcete poistiť iba nehnuteľnosť, domácnosť alebo ich kombináciu, zadáte základné parametre a online kalkulačka vám zobrazí prehľadné porovnanie poistenia majetku jednotlivých poisťovní na jednom mieste. V prípade potreby si vyberiete doplnkové pripoistenia a následne pre vás najvhodnejšie poistenie, ktoré môžete priamo na účet vybranej poisťovne aj zaplatiť.

Poistenie nehnuteľnosti aj poistenie domácnosti si môžete výhodne uzatvoriť na jednej zmluve, nepotrebujete mať viac zmlúv. Najčastejšou voľbou pri poistení majetku je kombinácia poistenie bytu a domácnosti.

Čo kryje poistenie majetku?

Poistenie majetku kryje rôzne riziká, najčastejšie požiar, živelné udalosti vrátane zemetrasenia, krádež a vodu. Poistenie sa môže vzťahovať aj na vandalizmus, rozbité sklo, zadymenie a podobne.

Súčasťou poistenia býva aj poistenie zodpovednosti, jednak z vlastníctva nehnuteľnosti, ako aj všeobecnej zodpovednosti členov domácnosti. Poistenie majetku nekryje vaše motorové vozidlo, pre to je určené havarijné poistenie resp. povinné zmluvné poistenie pre prípad spôsobenia škody niekomu inému jeho prevádzkou.

Poistenie majetku zahŕňa aj asistenčné služby, ktoré môžete využiť napríklad v prípade technickej havárie, zabuchnutých dverách alebo poruchy domácich spotrebičov. Vo vybraných poisťovniach si môžete pripoistiť aj predĺženú záruku spotrebičov.

Jednotlivé poisťovne môžu ponúkať aj špecifické pripoistenia (napr. domáce zvieratá, náhrobný pomník, bicykel, právna asistencia).

Poistenie nehnuteľnosti kryje stavbu vrátane všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií zabudovaných v budove alebo pevne s ňou spojených, vonkajšie schodiská, vonkajšie prípojky patriace k budove a predmety pevne pripojené k budove, ako napríklad antény, klimatizačné zariadenia, solárne panely, markízy a podobne. Poistenie kryje aj vedľajšie stavby v mieste poistenia (napríklad garáž, altánok, studňa, oplotenie), stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zásoby paliva, okrasné záhrady a podobne.

Poistenie domácnosti kryje napríklad zariadenie domácnosti (nábytok, svietidlá, koberce), veci osobnej potreby (oblečenie, obuv), peniaze, cennosti, umelecké predmety a starožitnosti, domáce elektrospotrebiče, elektronické a optické prístroje, športové potreby, kuchynské vybavenie, knihy, hračky a podobne.

Ako si vybrať poistenie majetku?

Pri uzatváraní poistky myslite na to, aby vaše poistenie majetku krylo všetko, čo je pre vás dôležité, a aby v prípade škody náklady na jej odstránenie znášala poisťovňa a nie vaša peňaženka. Je veľmi dôležité, aby ste mali vašu nehnuteľnosť aj hnuteľné veci správne ohodnotené, teda aby dohodnutá poistná suma zodpovedala výške nákladov potrebných na opravu alebo znovunadobudnutie veci. V opačnom prípade ide o podpoistenie a pri škodovej udalosti vám poisťovňa nemusí uhradiť všetky škody.

Správne poistenie nehnuteľnosti má v prípade domu kryť aj vedľajšie stavby a oplotenie, pri byte aj pivnicu, garážové státie alebo garáž. Pri poistení domácnosti venujte pozornosť oceneniu vašej čiernej a bielej techniky, nábytku, oblečeniu a podobne. Jednotlivé poisťovne môžu mať pre vybrané skupiny hnuteľného majetku čiastkové limity krytia.

Potrebujete pomôcť s výberom?