Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti slúži na krytie škôd, ktoré môžu vzniknúť na vašom hnuteľnom majetku. Dá sa uzatvoriť samostatne alebo jednou zmluvou aj s poistením vášho bytu alebo domu. Najlepšie poistenie domácnosti si môžete uzatvoriť aj online.

Komplexné poistenie

Vyberte si iba poistenie domácnosti alebo kombináciu poistenie bytu a domácnosti prípadne poistenie domu a domácnosti.

Pripoistenia

Vaše poistenie domácnosti môže obsahovať aj poistenie zodpovednosti, skla, bicykla, domáceho zvieraťa a ďalšie.

Asistenčné služby

Poistenie domácnosti sa predáva spolu s asistenčnými službami. Slúžia napríklad pri zabuchnutých dverách, opravách spotrebičov a podobne.

Čo zahŕňa poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje škody, ktoré vzniknú na hnuteľných veciach tvoriacich vašu domácnosť, resp. ktoré uspokojujú vaše každodenné potreby. Ide jednak o zariadenie vašej domácnosti, ako napríklad nábytok, domáce spotrebiče, elektroniku, koberce, ale aj športové potreby, knihy, hračky, peniaze a cennosti, oblečenie, obuv a podobne. Súčasťou poistenia býva aj krytie rozbitého skla. V rámci poistenia môže byť váš majetok krytý proti rôznym rizikám. Medzi najčastejšie patria živly, vytopenie, krádež alebo lúpež, vandalizmus, skrat alebo prepätie. Poistenie domácnosti nekryje škody na samotnej nehnuteľnosti, vozidlách podliehajúcich evidencii, škody spôsobené úmyselne alebo členom domácnosti a podobne.

Porovnanie poistenia domácnosti

Ako si správne vybrať poistenie domácnosti? Záleží na vás, čo všetko chcete mať poistené. Miesto prácneho porovnávania ponúk jednotlivých poisťovní môžete využiť našu kalkulačku pre porovnanie poistenia domácnosti. Tá vám jednoducho a na pár klikov porovná všetky produkty na jednom mieste. Zvolíte si poistnú sumu, vyberiete, čo všetko chcete mať poistené a vaše najlepšie poistenie domácnosti si môžete uzatvoriť online a priamo aj zaplatiť na účet vybranej poisťovne. Vaše porovnanie poistenia domácnosti vám môžeme zaslať aj na email a rozhodnúť sa môžete neskôr. Kalkulačka vám umožní uzatvoriť poistenie domácnosti aj poistenie nehnuteľnosti na jednej zmluve.

Cena za poistenie domácnosti

Výšku toho, koľko zaplatíte za poistenie domácnosti, ovplyvňuje viacero faktorov. Jednak ide o miesto, kde sa vaša domácnosť nachádza, ale aj veľkosť obytnej prípadne ostatných plôch prislúchajúcich k bytu, výška spoluúčasti, ktorou sa budete spolupodieľať na prípadnom poistnom plnení, zabezpečenie a zvolené pripoistenia. Najdôležitejším faktorom je ale výška poistnej sumy, na ktorú si chcete vašu domácnosť poistiť. Tá by mala byť nastavená v takej výške, aby ste si v prípade vzniknutej škody vedeli opätovne zakúpiť poškodené alebo zničené veci.

Asistenčné služby

Všetky poisťovne ponúkajú poistenie domácnosti spolu s asistenčnými službami. Tie môžu byť pri jednotlivých poisťovniach rôzne, ale vo všeobecnosti ide o nasledovné služby: pomoc v prípade zablokovania zámkov alebo pri zabuchnutých dverách, asistencia pri technickej poruche (elektrikárske, inštalatérske, kúrenárske, plynárenské, sklenárske a iné práce, dezinfekcia, deratizácia a podobne), núdzová prevádzka v prípade, že byt je z dôvodu havárie neobývaný. Pre jednotlivé asistenčné služby môžu byť stanovené finančné limity.

Zodpovednosť

Poistenie domácnosti býva automaticky rozšírené aj o krytie zodpovednosti jej členov. V rámci tohto poistenia poisťovňa uhradí škody na majetku alebo zdraví, ktoré člen domácnosti spôsobí tretej osobe svojou bežnou činnosťou. Kalkulačka pre porovnanie poistenia domácnosti vám umožní pri jednotlivých poisťovniach vybrať si výšku limitu, do ktorého budú členovia domácnosti poistení. Ten sa pri jednotlivých poisťovniach pohybuje od 25 000 eur až do výšky 800 000 eur, pričom každá poisťovňa má na výber z viacerých možností. Naša kalkulačka pre porovnanie poistenia domácnosti vám podrobne zobrazí, čo všetko je z poistenia zodpovednosti kryté a do akej výšky z celkovej poistnej sumy.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy