Poistenie domu

Poistenie domu kryje škody, ktoré môžu vzniknúť na vašom rodinnom dome, chate prípadne stavbe. Poistenie môžete uzatvoriť samostatne alebo aj v kombinácii s poistením vašej domácnosti. Najlacnejšie poistenie domu si môžete bez problémov uzatvoriť online.

Komplexné poistenie

Kalkulačka vám vypočíta buď iba poistenie domu, alebo v prípade záujmu aj s poistením vašej domácnosti. Vaša poistka na dom tak môže kryť nielen vašu nehnuteľnosť ale aj jej vybavenie a vaše veci.

Pripoistenia

Jednotlivé poisťovne ponúkajú poistenie domu vrátane poistenia zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Pri niektorých poisťovniach si môžete vybrať aj ďalšie doplnkové pripoistenia.

Asistenčné služby

Pre poistenie domu máte k dispozícii aj asistenčné služby, ktoré sa vám môžu hodiť pri technickej poruche, zabuchnutých dverách a podobne. Jednotlivé poisťovne majú rozdielny rozsah asistencie.

Čo zahŕňa poistenie domu

Poistenie domu kryje škody, ktoré vzniknú na samotnom dome, chate prípadne rozostavanej stavbe. Poistenie kryje budovu ako takú vrátane všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií v nej zabudovaných alebo s ňou pevne spojených. Súčasťou poistenia sú aj vonkajšie schodiská, prípojky a rozvody, veci pevne pripojené k budove (antény, solárne panely, klimatizačné jednotky, markízy a podobne). Poistenie domu sa vzťahuje aj na vedľajšie stavby, akými sú napríklad garáž, oplotenie, bazén alebo altánok. Poistenie kryje rôzne riziká, ako napríklad živly, skrat a prepätie, krádež alebo lúpež, vandalizmus. Poistenie si na jednej zmluve môžete rozšíriť aj o poistenie domácnosti.

Porovnanie poistenia domu

Naša kalkulačka pre porovnanie poistenia domu vám rýchlo vypočíta a porovná produkty jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Odpadne vám tým prácne porovnávanie individuálnych produktov. V kalkulačke zadáte základné parametre poistenia (miesto poistenia, typ budovy, použitý hlavný materiál, typ strechy, obytnú a ostatné plochy) a sumu, na ktorú si chcete budovu poistiť. Správne nastavená suma je dôležitá. Iba vtedy si dokážete pri prípadnej škode zadovážiť opravu bez zbytočných doplatkov z vlastných prostriedkov. Po zadaní vstupných parametrov kalkulačka zobrazí porovnanie všetkých dostupných produktov, pričom ako prvé je zobrazené najlacnejšie poistenie domu. Nastavíte si pripoistenia, poistnú sumu pre zodpovednosť a poistku na dom môžete priamo aj uzatvoriť a zaplatiť vybranej poisťovni. Porovnanie poistenia domu vám môžeme poslať aj na email.

Asistenčné služby

Poistenie domu sa predáva spolu s asistenčnými službami. Tie sa týkajú hlavne technickej pomoci pre elektrinu, plyn, kúrenie, vodu a podobne. Nezanedbateľnou službou je aj asistencia pri zabuchnutých vchodových dverách alebo nefunkčnej zámke. Asistenčné služby sa hodia aj v prípade, ak je váš dom po havárii neobývateľný. Podrobný rozpis asistenčných služieb jednotlivých poisťovní aj spolu s limitmi krytia si môžete pozrieť priamo v kalkulačke pre porovnanie poistenia domu.

Zodpovednosť

Jednotlivé poisťovne v rámci poistenia domu ponúkajú aj krytie zodpovednosti za škody na zdraví alebo majetku vzniknuté v súvislosti s držbou nehnuteľnosti. Pri uzatváraní poistenia si môžete nastaviť výšku krytia a zároveň si aj podrobne pozrieť, čo všetko poistenie kryje, prípadne aké limity môžete očakávať.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy