Poistenie sedadiel

Chráňte nielen vaše auto ale aj seba.

Porovnávame pre vás produkty týchto partnerov

Riziká spojené s vlastníctvom auta kryjú rôzne druhy poistenia. Zo zákona je povinné PZP, ktoré kryje škody na majetku alebo zdraví spôsobené prevádzkou motorového vozidla niekomu inému. Dobrovoľnými poisteniami sú havarijné poistenie, ktoré kryje škody na poistenom vozidle a GAP poistenie, ktoré chráni jeho hodnotu pri totálnej škode. Pri dopravnej nehode však hrozí škoda nielen na vozidle, ale následky môžu niesť aj cestujúci. K tomuto účelu slúži práve poistenie sedadiel v aute, ktoré si môžete uzatvoriť buď samostatne alebo spolu s povinným zmluvným prípadne havarijným poistením.

Poistenie sedadiel je vlastne úrazové poistenie osôb prepravovaných v aute. Uzatvoriť si ho môžete buď iba pre vodiča alebo aj spolucestujúce osoby. Cenu za poistenie úrazu v aute si pri samostatnom uzatvorení môžete vypočítať pomocou kalkulačky na tejto stránke. Jej výška závisí od typu vozidla, značky, počtu miest na sedenie a výšky poistnej sumy.

Ak si chcete uzatvoriť úrazové poistenie pre cestujúcich spolu s povinným zmluvným alebo havarijným poistením, môžete využiť predmetné online kalkulačky, ktoré vám zobrazia porovnanie PZP resp. porovnanie havarijného poistenia vrátane vybraných pripoistení.

Čo je poistenie sedadiel?

Poistenie sedadiel v aute je úrazové poistenie vodiča prípadne aj spolucestujúcich osôb. To závisí od konkrétnej poisťovne. Vzťahuje sa na trvalé následky úrazu (určuje sa v percentách na základe oceňovacích tabuliek poisťovne) alebo smrť v dôsledku úrazu napríklad pri dopravnej nehode. Niektoré poisťovne v rámci poistenia kryjú aj dobu nevyhnutného liečenia po úraze.

Úrazové poistenie sedadiel kryje úrazy vzniknuté pri prevádzke auta. V jednotlivých poisťovniach sa uvedené krytie môže líšiť, vo všeobecnosti však ide o úrazy vzniknuté pri nastupovaní alebo vystupovaní, uvádzaní vozidla do chodu, samotnej jazde, počas nevyhnutných zastávok na odstránenie porúch vzniknutých počas jazdy alebo po dopravnej nehode aj v blízkosti vozidla.

Poistenie sa vzťahuje len na počet sedadiel uvedených v technickom preukaze, ak teda prepravujete viac osôb, nie všetky sú poistením kryté.

Samostatne uzatvárané poistenie sedadiel

Bez ohľadu na to, či máte pre vaše auto uzatvorené iné poistenie, poistenie sedadiel si môžete uzatvoriť aj samostatne, bez viazanosti na iný produkt. Poistenie sedadiel na našej stránke sa vzťahuje na trvalé následky úrazu, smrť v dôsledku úrazu, denné odškodné za pobyt v nemocnici a zlomeniny a popáleniny následkom úrazu. Platí pre všetky cestujúce osoby.

Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať z piatich balíkov. Základný balík kryje trvalé následky aj smrť v dôsledku úrazu na 15 000 eur, zlomeniny a popáleniny na 800 eur a denné odškodné vo výške 8 eur/deň. Najvyšší balík kryje trvalé následky a smrť až do výšky 70 000 eur, zlomeniny a popáleniny na 3 500 eur a denné odškodné vo výške 35 eur/deň.

Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na dobu neurčitú bez spoluúčasti na poistnom plnení. Poistné za poistenie sedadiel v aute musí byť pripísané na účet poisťovne najneskôr deň pred začiatkom poistenia.

Poistenie sedadiel v rámci povinného zmluvného a havarijného poistenia

Ak povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie ešte len zvažujete, poistenie sedadiel môže byť ich súčasťou spolu s ďalšími voliteľnými pripoisteniami. Poistenie môže byť automatickou súčasťou základného poistenia alebo za príplatok vo forme pripoistenia. Môže sa vzťahovať iba na vodiča auta alebo celú posádku.

Pri povinnom zmluvnom poistení môžete mať trvalé následky aj smrť v dôsledku úrazu v závislosti od poisťovne kryté od 1 500 eur do 40 000 eur. Pri havarijnom poistení sa minimálna poistná suma pre trvalé následky pohybuje od 1 400 eur, pre smrť od 700 eur. Územná platnosť je vo väčšine prípadov geografické územie Európy prípadne vrátane Turecka. Podrobné informácie o poistení si môžete pozrieť pri jednotlivých produktoch.

Čo poistenie sedadiel v aute nekryje?

Nie všetky úrazy spôsobené prevádzkou motorového vozidla sú kryté. Pri uzatváraní poistenia si pozrite výluky jednotlivých poisťovní, avšak vo všeobecnosti platí, že poistenie sedadiel v aute sa nemusí vzťahovať na škody napríklad pri úmyselnom sebapoškodení, pokuse o samovraždu, pri jazde pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látkach, pri motoristických pretekoch a tréningoch, pri jazde bez vodičského oprávnenia alebo na mieste, ktoré nie je určené na prepravu osôb, ak nie ste pripútaný a podobne.

Potrebujete pomôcť s výberom?