Zdravotné poistenie cudzincov

Poistenie akceptované cudzineckou políciou. Online za pár minút.

Porovnávame pre vás produkty týchto partnerov

Pre tých, ktorí nemôžu byť súčasťou verejného zdravotného poistenia, je určené komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov. Poistenie je akceptované cudzineckou políciou, spĺňa podmienky zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Uzatvoriť ho musíte do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Zdravotné poistenie pre cudzincov sa uzatvára na úhradu liečebných nákladov pri ochorení, úraze, akútnej operácii a podobne. Vybrať si môžete z dvoch produktov – poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktoré je platné na území celého Schengenu, alebo poistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poistenie cudzincov si môžete uzatvoriť aj na našej stránke v poisťovniach Union alebo AXA.

Poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti kryje nevyhnutnú liečbu náhleho ochorenia, bolesti alebo úrazu a zdravotnú starostlivosť pre odvrátenie ohrozenia zdravia alebo života. Vhodné je pri kratšom pobyte na Slovensku.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov kryje zdravotnú starostlivosť na úrovni verejného zdravotného poistenia a je vhodné pre dlhodobejšie pobyty.

Potrebujete pomôcť s výberom?