GAP poistenie

Aby ste pri totálnej škode nedoplácali na nové auto.

Porovnávame pre vás produkty týchto partnerov

Pre vaše auto si môžete uzatvoriť rôzne druhy poistenia. Základom je PZP poistenie, ktoré je zo zákona povinné a kryje škody spôsobené prevádzkou vášho vozidla niekomu inému či už na majetku alebo zdraví. Častým poistením je aj havarijné poistenie, ktoré, na rozdiel od povinného zmluvného poistenia, je dobrovoľné a kryje škody na vašom aute. Obidve poistenia si môžete vylepšiť prikúpením rôznych doplnkových pripoistení.

Jedným z nich je aj poistenie finančnej straty, tzv. GAP poistenie. Viete si ho uzatvoriť ako súčasť havarijného poistenia, ale môžete si ho uzatvoriť aj samostatne, napríklad priamo na našej stránke.

Čo je GAP poistenie?

Hodnota vášho auta v momente jeho kúpy a v čase poistnej udalosti býva rozdielna. V prípade totálnej škody, či už následkom dopravnej nehody, živelnej udalosti alebo odcudzením, vám vaše poistenie nepreplatí nákupnú cenu auta ale len jeho všeobecnú hodnotu (aktuálnu trhovú cenu). Tou je hodnota, za akú by ste v danom čase vedeli rovnaké auto kúpiť. Navyše od poistného plnenia bude odpočítaná aj prípadná spoluúčasť. Za získané finančné prostriedky by ste nové auto asi nekúpili. Vtedy prichádza na pomoc poistenie GAP.

Poistenie finančnej straty chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. To znamená, že poisťovňa vám vyplatí sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi obstarávacou cenou auta pri uzatváraní GAP a jeho všeobecnou hodnotou pri vzniku poistnej udalosti. Poistenie finančnej straty môže kryť aj platenú spoluúčasť z havarijného poistenia.

GAP poistenie pre existujúce havarijné poistenie

Ak už máte havarijné poistenie uzatvorené, ale poistenie finančnej straty nie je jeho súčasťou, môžete si GAP uzatvoriť samostatne. Stačí vyplniť základné údaje o vozidle a kalkulačka vám zobrazí cenu takéhoto poistenia. Cena GAP poistenia závisí od značky a modelu auta, jeho veku ako aj obstarávacej hodnoty.

Prostredníctvom našej stránky si samostatné GAP poistenie môžete uzatvoriť s limitom poistného plnenia až 55 000 eur na obdobie 3-5 rokov. Poistenie je určené pre nové aj jazdené vozidlá s obstarávacou cenou do 200 000 eur, maximálne však do 6 mesiacov od dátumu kúpy. Od dátumu prvej evidencie však nesmie uplynúť viac ako 7 rokov. Uvedené poistenie finančnej straty platí na území krajín, na ktorom platí aj vaše existujúce havarijné poistenie. Môžete si vybrať, či sa má poistenie GAP vzťahovať aj na preplatenie spoluúčasti alebo nie. Samotné poistenie finančnej straty sa uzatvára bez spoluúčasti.

Nové havarijné poistenie s poistením finančnej straty

V prípade, že ešte len rozmýšľate nad havarijným poistením a zvažujete aj GAP poistenie, na výber máte kombináciu týchto poistení. Ponúkajú ju viaceré poisťovne. Ako základ si vyberiete havarijné poistenie a poistenie finančnej straty je za príplatok, prípadne môže byť súčasťou preddefinovaného balíka poisťovne.

Allianz poisťovňa ponúka poistenie GAP ako súčasť najvyššieho balíka Max poistenia Moje auto s platnosťou na území Európy. Môžete si ho uzatvoriť na 2 roky pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov. Podmienkou poistného plnenia je súčasné plnenie z havarijného poistenia.

V ČSOB havarijnom poistení sa poistenie finančnej straty vypláca prvých 36 mesiacov vo výške 100 % finančnej straty, ďalších 24 mesiacov sa každý mesiac táto čiastka znižuje o 2 %. GAP poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka a uzatvára sa so spoluúčasťou, ktorá je vo výške spoluúčasti hlavného poistenia. Poistenie si pre nové auto môžete uzatvoriť do troch mesiacov od jeho kúpy, pre jazdené auto do veku 5 rokov. Ide o voliteľné pripoistenie.

Poisťovňa Generali ponúka pripoistenie GAP pre nové alebo maximálne 6 mesačné autá s nájazdom do 6 000 km. Uzatvára sa bez spoluúčasti na 1-5 rokov pre geografické územie Európy a Turecka. Maximálne poistné plnenie je vo výške 30 000 eur. Poistenie nekryje spoluúčasť z hlavného poistenia.

V Kooperative a Komunálnej poisťovni si pripoistenie finančnej straty môžete kúpiť na 3-5 rokov, maximálne však do troch mesiacov od kúpy auta, pričom nemôže byť staršie ako 5 rokov. Poistenie je limitované obstarávacou cenou 100 000 eur. Uzatvára sa bez spoluúčasti s maximálnym poistným plnením 25 000 eur. Platí na geografickom území Európy.

Poisťovňa Uniqa ponúka poistenie GAP ako súčasť balíku Extra. Uzatvára sa na 36 mesiacov s maximálnym limitom poistného plnenia 50 000 eur. Podmienkou je uzatvorenie zmluvy do jedného mesiaca od kúpy auta, nie staršieho ako 5 rokov. Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka.

Potrebujete pomôcť s výberom?