Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí kryje v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu počas vašej cesty nevyhnutné výdavky spojené s ošetrením, liečbou, hospitalizáciou a prevozom.

Základné informácie

Základnou zložkou pre krátkodobé ako aj ročné cestovné poistenie do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Chráni vás nielen počas dovolenky ale aj služobnej cesty. V prípade akútneho ochorenia alebo úrazu počas vašej cesty kryje nevyhnutné výdavky spojené s ošetrením, liečbou, hospitalizáciou a prevozom. V zimnej sezóne kryje aj lyžovanie a ostatné zimné športy na vyznačených tratiach. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí kryje aj náklady v prípade úmrtia poistenej osoby.

Jednotlivé poisťovne majú rôzne limity pre krytie liečebných nákladov v zahraničí. Tie sa pri krátkodobom cestovnom poistení pohybujú od 150 tisíc eur až po neobmedzené krytie. Ročné poistenie má minimálny limit 225 tisíc eur. Obmedzenie výšky krytia býva v prípade teroristického útoku.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí obsahuje aj dielčie limity, napríklad pre zubné ošetrenie, zdravotné pomôcky alebo dopravu a ubytovanie blízkej osoby. Kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám všetky limity prehľadne zobrazí na jednom mieste.

Rozsah krytia

Jednotlivé poisťovne sa môžu v rozsahu krytia líšiť. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí najčastejšia zahŕňa:

 • nevyhnutné lekárske vyšetrenie a ošetrenie pri náhlej zmene zdravotného stavu (choroba, úraz)
 • hospitalizáciu vrátane lekárskych výkonov, operácií a nemocničných služieb
 • prepravu do zdravotníckeho zariadenia prípadne späť do miesta ubytovania
 • predpísané lieky, zdravotnícke pomôcky a materiál
 • náhradné zdravotné pomôcky (ortopedické, protetické, dioptrické)
 • stomatologické ošetrenie pri akútnej bolesti
 • prepravu blízkych osôb, ubytovanie blízkej osoby pri hospitalizácii vrátane dopravy
 • repatriáciu

Dôležité je zapamätať si, že v každom prípade je potrebné kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá vám poradí 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého vášho pobytu v zahraničí. Kontakt na asistenčnú spoločnosť majte preto uloženú v mobilnom telefóne.

Výluky z poistenia

Obdobne ako pri rozsahu krytia, poistenie liečebných nákladov môže mať v jednotlivých poisťovniach rôzne výluky. Výluky z poistenia znamenajú, kedy poisťovňa náklady nehradí. Medzi náklady, ktoré poisťovne nepreplatia, patria napríklad:

 • plánovaná zdravotná starostlivosť, operácia alebo hospitalizácia
 • liečebné, rehabilitačné alebo fyzioterapeutické procedúry v kúpeľoch, sanatóriách a podobne
 • kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie
 • preventívne prehliadky a očkovanie
 • liečba abstinenčných príznakov
 • lieky bez lekárskeho predpisu, vitamíny, výživové doplnky, posilňujúce preparáty
 • liečba akútnych chorôb, ochorení a poúrazových stavov, ktoré existovali v čase uzatvorenia poistnej zmluvy
 • rizikové tehotenstvo, ukončenie tehotenstva, umelé oplodnenie, liečba neplodnosti, hormonálna terapia, antikoncepcia
 • homeopatia, akupunktúra, akupresúra, chiropraktická liečba
 • liečba sexuálne prenosných chorôb, HIV, AIDS
 • nadštandardná lekárska starostlivosť

Poistenie liečebných nákladov nemusí kryť napríklad aj škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, po požití alkoholu alebo v priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok, následkom duševných porúch a chorôb, v prípade sebapoškodzovania alebo pokusu o samovraždu a podobne.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy