Celoročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre opakované cesty do zahraničia. Obsahuje poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu.

Ak cestujete do zahraničia častejšie, v mnohých prípadoch sa vám oplatí kúpiť ročné cestovné poistenie. Uzatvára sa pre opakované cesty do zahraničia, pričom dĺžka jednej cesty (resp. poistenej doby) je limitovaná, zväčša na 45 alebo 90 dní. Uzatvoriť si môžete aj cestovné poistenie pre študentov, ktoré je k dispozícii na 6 alebo 12 mesiacov.

Celoročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť s územnou platnosťou pre Európu alebo celý svet. V závislosti od poisťovne máte k dispozícii poistenie na dobu určitú, ktoré vám skončí po uplynutí jedného roka alebo na dobu neurčitú, ktoré sa automaticky predlžuje na ďalší rok, pokiaľ zmluvu v lehote minimálne 6 týždňov pred výročným dňom nevypoviete.

Pri častejších cestách na Slovensku, či už kvôli turistike v horách alebo lyžovačke, je pre vás určené poistenie na hory, ktoré si môžete tiež uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné poistenie.

Ročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť priamo prostredníctvom našej stránky v priebehu pár minút. Online kalkulačka vám po zadaní základných parametrov zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia. Môžete si vybrať doplnkové pripoistenia a zmluvu uhradiť na účet poisťovne.

Ročné cestovné poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť len pre liečebné náklady a asistenčné služby, alebo si môžete vybrať z doplnkových pripoistení. Tie môžu byť pri jednotlivých poisťovniach rôzne, preto zvážte, čo všetko chcete mať počas vašich ciest kryté. Pri poistení v rámci Slovenska je základom poistenie HZS, ktoré kryje náklady na záchrannú a pátraciu činnosť Horskej záchrannej služby.

Základom poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Kryje výdavky spojené s ošetrením, liečbou, hospitalizáciou a dopravou v prípade akútneho ochorenia, úrazu alebo smrti.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti kryje neúmyselne spôsobené škody na majetku alebo zdraví iných osôb. Nevzťahuje sa na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani škody spôsobené zamestnancom svojmu zamestnávateľovi. Oplatí sa ho mať aj v prípade lyžovačky, či už doma alebo v zahraničí.

Poistenie batožiny sa uzatvára pre prípad jej poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia. Súčasťou poistenia býva aj poistenie cestovných dokladov. Úrazové poistenie kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu.

Základom cestovného poistenia v rámci Slovenska je poistenie záchrannej činnosti. Uzatvoriť sa dá samozrejme aj pre cesty do zahraničia. Kryje náklady spojené so záchrannou činnosťou (vyhľadávanie, vyslobodzovanie, poskytnutie prvej pomoci, preprava).

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy