Poistenie záchrannej činnosti

Poistenie záchrannej činnosti kryje náklady na vyhľadávanie, vyslobodzovanie, poskytnutie prvej pomoci a prepravu.

Ak počas dovolenky vyhľadávate horskú turistiku alebo si užívate zimné športy aj mimo vyznačených trás, mali by ste si vaše cestovné poistenie rozšíriť aj o poistenie záchrannej činnosti. Poistenie kryje náklady na samotnú záchrannú činnosť, teda vyhľadávanie, vyslobodzovanie a prvú pomoc ako aj náklady na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo k dopravnému prostriedku záchrannej služby.

Na Slovensku kryje náklady Horskej záchrannej služby poistenie do hôr, ktoré platí v oblastiach s územnou pôsobnosťou HZS.

Obidve poistenia si môžete uzatvoriť na našej stránke v kalkulačke cestovného poistenia. Vyberiete si, či máte záujem o poistenie pre územie Slovenska alebo do zahraničia a kalkulačka vám zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia s pripoistením záchrannej činnosti jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Vyberiete si prípadné doplnkové pripoistenia a zmluvu môžete priamo zaplatiť na účet poisťovne.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť má v jednotlivých poisťovniach rozdielny maximálny limit krytia. Vybrať si môžete od 16 600 eur až od výšky 50 000 eur. Uzatvoriť si ho môžete jednak pre krátkodobé ako aj ročné cestovné poistenie.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy