Poistenie na hory

Poistenie na hory sa uzatvára pre územie Slovenskej republiky v oblasti pôsobnosti Horskej záchrannej služby.

Poistenie na hory si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie. To bude pre vás výhodnejšie v prípade, ak cestujete za turistikou alebo lyžovačkou viackrát do roka. Poistenie na hory sa uzatvára pre územie Slovenskej republiky v oblasti pôsobnosti Horskej záchrannej služby. Ak máte záujem o uzatvorenie poistenia do zahraničia, je pre vás určené poistenie záchrannej činnosti, ktoré si môžete uzatvoriť ako doplnkové pripoistenie k cestovnému poisteniu do zahraničia.

HZS poistenie kryje náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním. Patrí sem vyhľadávanie, vyslobodzovanie, poskytnutie prvej pomoci, preprava do zdravotníckeho zariadenia prípadne k dopravnému prostriedku záchrannej zdravotnej služby.

Poistenie je určené pre dospelé osoby. Deti do 18 rokov uvedené náklady Horskej záchrannej služby zo zákona platiť nemusia. Poistenie na hory sa vzťahuje na oblasti s územnou pôsobnosťou HZS (Belianske Tatry, Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).

Poistenie HZS si môžete uzatvoriť prostredníctvom našej stránky. Po zadaní základných parametrov cesty vám kalkulačka zobrazí prehľadné porovnanie poistenia na hory jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Vyberiete si prípadné pripoistenia a zmluvu môžete online uzatvoriť a zaplatiť priamo na účet poisťovne.

Kalkulačka vám umožní uzatvoriť aj krátkodobé aj ročné poistenie na hory. Poistná suma pri krátkodobom poistení môže byť do 50 000 eur, pri ročnom do 20 000 eur.

Poistenie na hory si môžete rozšíriť aj o doplnkové pripoistenia. Najčastejšími bývajú úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu), poistenie batožiny (pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia) a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (na zdraví alebo majetku tretej osoby). Uvedené pripoistenia ponúkajú všetky poisťovne. Podľa poisťovne si môžete prikúpiť aj poistenie storna, domáceho miláčika, dovolenkovú domácnosť, autoasistenciu prípadne asistenciu pre nepojazdný bicykel.

Aj keď poistenie HZS kryje náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním, nie vždy musia byť poisťovňou uznané. V tom prípade by ste ich museli hradiť z vlastného vrecka. Náklady nemusia byť preplatené napríklad pri:

  • vedomom nedodržiavaní pokynov týkajúcich sa bezpečnosti
  • pokuse o samovraždu, samovraždu, sebapoškodzovaní
  • požití alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látkach, abstinenčných príznakoch
  • vplyve liekov mimo lekárskeho predpisu alebo nepožitím lekársky predpísaných liekov

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy