Poistenie batožiny

Poistenie batožiny je častou súčasťou cestovného poistenia. Batožinu si môžete pripoistiť nielen pre vaše cesty do zahraničia ale aj v rámci dovolenky na Slovensku. Cestovné poistenie s pripoistením batožiny ju kryje pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia pri dopravnej nehode, živelnej udalosti, úraze, ochorení, odovzdaní prepravcovi a podobne. Poistenie batožiny kryje aj cestovné doklady.

Cestovné poistenie

Jednotlivé poisťovne majú pri poistení batožiny rôzne limity krytia ako aj podmienky, za ktorých plnia pri poistnej udalosti. Batožina nemôže byť napríklad voľne položená bez dohľadu alebo odcudzená bez prekonania prekážky.

(maximálne limity v eur) spolu jedna vec elektronika doklady
Allianz cestovné poistenie 3 000 3 000 1 500 350
AXA cestovné poistenie 1 500 750 750 160
Generali cestovné poistenie 4 000 500 tretina PS 350
Union cestovné poistenie 4 000 (ročné 1 000) 350 2 000 500 (ročné 350)
Wüstenrot cestovné poistenie 800 (ročné 2 500) 200 (ročné 350) 800 200 (ročné 400)

V závislosti od poisťovne si poistenie batožiny môžete vybrať ako samostatné pripoistenie alebo v balíku s ďalšími pripoisteniami, ako základné alebo nadštandardné, prípadne priamo ako súčasť preddefinovaného balíku cestovného poistenia.

Poistenie batožiny si môžete uzatvoriť priamo prostredníctvom našej stránky ako súčasť cestovného poistenia. Samostatne ho uzatvoriť nie je možné, vždy je pripoistením buď k poisteniu liečebných nákladov do zahraničia alebo záchrannej činnosti HZS pre územie Slovenska. Kalkulačka vám po zadaní základných parametrov vašej cesty zobrazí porovnanie cestovného poistenia vrátane poistenia batožiny prípadne ďalších pripoistení. V prípade, ak má poisťovňa viac možných limitov poistného krytia, môžete si vybrať pre vás to najvhodnejšie.

Čo poistenie batožiny nekryje

Nie všetko, čo máte počas svojej cesty so sebou, je poistením kryté. Poistenie batožiny sa, vzhľadom na vybranú poisťovňu, nemusí vzťahovať napríklad na:

 • peniaze v hotovosti, platobné karty, vkladné a šekové knižky, cennosti, cenné papiere, ceniny, dokumenty
 • doklady, cestovné lístky, letenky, vstupenky
 • kľúče, okuliare, kontaktné šošovky, protézy a iné zdravotnícke prístroje a materiál
 • elektronické hry, herné konzoly
 • nosiče obrazových, zvukových a dátových záznamov vrátane obsahu, plány, projekty, prototypy
 • hodinky, klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov, umelecké predmety, starožitnosti a veci zberateľskej hodnoty
 • motorové a nemotorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, plavidlá, bezpilotné lietadlá, modely lietadiel, lietadlá, rogalá a podobne
 • dopravné prostriedky okrem bicyklov a invalidných vozíkov uložených v uzamknutej a na to určenej miestnosti alebo v batožinovom priestore
 • potraviny, lieky, tabakové výrobky, alkohol, omamné a psychotropné látky
 • zvieratá, rastliny
 • zbrane a príslušenstvo

Poistenie batožiny väčšinou nekryje ani škody spôsobené rodinným príslušníkom, spolucestujúcim osobám a osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti. Poistené nebývajú ani škody spôsobené vlámaním sa do stanu, prívesu alebo vreckovými krádežami.

Pri uzatváraní poistenia sa nezabudnite pozrieť na výluky konkrétnej poisťovne.