Wüstenrot cestovné poistenie

Wüstenrot cestovné poistenie kryje liečebné náklady do výšky 150 000 eur, celoročné do 225 000 eur. Súčasťou poistenia sú aj Wüstenrot asistenčné služby. Prikúpiť si môžete poistenie storna, batožiny, úrazu, zodpovednosti, chronických ochorení a covid.

Limit krytia

Wüstenrot krátkodobé cestovné poistenie ponúka v balíku S krytie do výšky 100 000 eur, v balíku M do 150 000 eur.

Balíky poistenia

Uzatvoriť si môžete samostatné poistenie liečebných nákladov (balík S) alebo s pripoistením úrazu, batožiny a zodpovednosti (balík M).

Asistenčné služby

Wüstenrot cestovné poistenie sa predáva spolu s asistenčnými službami k poisteniu liečebných nákladov.

Platnosť poistenia

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné na dobu neurčitú, maximálne do veku 75 rokov. Pri krátkodobom poistení môže byť územná platnosť Európa (plus Turecko, Tunisko, Egypt, Maroko, Cyprus, Kanárske ostrovy, Izrael) alebo celý svet a uzatvára sa maximálne na 90 dní. Územná platnosť ročného poistenia je celý svet a uzatvára sa pre opakované cesty do zahraničia, pričom kryje prvých 45 dní každého takéhoto pobytu. Cestovné poistenie musí byť do dňa začiatku poistenia uhradené na účet poisťovne.

Wüstenrot asistenčné služby

Wüstenrot cestovné poistenie sa automaticky ponúka s asistenčnými službami k poisteniu liečebných nákladov. Sú vám k dispozícii počas celej poistnej doby 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2051 0823. Môžete ich využiť na informačné služby pred vycestovaním, pomoc pri výbere vhodného zdravotníckeho zariadenia, sledovanie liečby a hospitalizácie alebo zabezpečenie opatrovníka k dieťaťu, resp. rodinného príslušníka a sprevádzajúcu osobu k dospelej osobe pri dlhšej ako 7-dňovej hospitalizácii.

Liečebné náklady

Wüstenrot cestovné poistenie kryje náklady vzniknuté v zahraničí pri akútnej chorobe, úraze prípadne smrti poistenej osoby. Pri krátkodobom cestovnom poistení sú liečebné náklady v balíku S hradené do výšky 100 000 eur, v balíku M je limit krytia 150 000 eur. Celoročné poistenie ich kryje do výšky 225 000 eur.

Poistenie kryje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a hospitalizáciu vrátane diagnostiky, zdravotníckeho materiálu a liekov, nevyhnutnú prepravu do zdravotníckeho zariadenia a miesta ubytovania, stomatologické ošetrenie pri úraze alebo akútnej bolesti (limit 400 eur), kúpu alebo opravu zničených dioptrických pomôcok (limit 150 eur), cestu, ubytovanie a stravu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu pri hospitalizácii resp. k dospelej osobe pri viac ako 7-dňovej hospitalizácii, repatriáciu.

Storno

Wüstenrot poistenie storna sa vzťahuje na zrušenie záväzne objednanej a zaplatenej cesty do zahraničia. Pri krátkodobom poistení si ho môžete uzatvoriť na poistnú sumu od 500 eur do 10 000 eur, pričom zmluva musí byť uzatvorená najneskôr 20 dní pred odchodom do zahraničia a v deň zaplatenia (aj čiastočného) takejto cesty. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 %.

Pri ročnom poistení sa Wüstenrot poistenie storna nachádza iba v balíku Prestige. Poistná suma pre jednotlivca je 1 500 eur, v prípade rodinného poistenia 2 000 eur. Spoluúčasť je 10 %, pri úmrtí je poistné plnenie bez spoluúčasti. Obdobne ako pri krátkodobom poistení, zmluva musí byť uzatvorená najneskôr 20 dní pred odchodom.

Zodpovednosť

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete doplnkovo rozšíriť aj o poistenie zodpovednosti. Využijete ho v prípade, ak v zahraničí niekomu neúmyselne spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku. Uzatvára sa so spoluúčasťou 150 eur. Pri krátkodobom poistení je limit poistného plnenia za škody na majetku vo výške 50 000 eur, za škody na zdraví vo výške 100 000 eur. Balík Intermediate v ročnom poistení kryje škody na majetku do výšky 35 000 eur a škody na zdraví do výšky 100 000 eur. Balík Prestige uvedené škody kryje do výšky 50 000 eur resp. 150 000 eur.

Batožina a cestovné doklady

Wüstenrot poistenie batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie alebo odcudzenie. Poistenie sa pri krátkodobom poistení uzatvára na sumu 800 eur s limitom na jednu vec 200 eur. Pri poistení rodiny je poistná suma 1 500 eur. Ročné poistenie kryje batožinu v balíku Intermediate do výšky 1 250 eur (rodina 2 000 eur) a v balíku Prestige na 2 500 eur resp. 3 500 eur pre rodinu. Limit na jednu vec je 350 eur. Krádež z auta je limitovaná sumou 500 eur (175 eur na jednu vec). Limit pre poistenie cestovných dokladov je 200 eur pri krátkodobom a 400 eur pri ročnom poistení.

Úraz

Wüstenrot úrazové poistenie kryje trvalé následky a smrť v dôsledku úrazu. Krátkodobé poistenie kryje trvalé následky úrazu do výšky 10 000 eur, poistná suma pre smrť v dôsledku úrazu je 5 000 eur. Ročné poistenie kryje trvalé následky do výšky 20 000 eur v balíku Intermediate a 30 000 eur v balíku Prestige. Smrť v dôsledku úrazu je krytá na sumu 10 000 eur resp. 15 000 eur.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy