Union cestovné poistenie

Union cestovné poistenie kryje liečebné náklady pre krátkodobé cesty v neobmedzenej výške. Union celoročné cestovné poistenie ich kryje do výšky 250 000 eur. Pripoistiť si môžete batožinu, zodpovednosť, úraz, storno a ďalšie riziká.

Zľavy

Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, Union cestovné poistenie si môžete uzatvoriť so zľavou na poistnom.

Union asistenčné služby

Cestovné poistenie Union sa predáva spolu s asistenčnými službami pre liečebné náklady, cestovné doklady, záchrannú činnosť, zodpovednosť a nepojazdné vozidlo.

Pripoistenia

Union cestovné poistenie si môžete rozšíriť o poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti, storna, záchrannej činnosti, domáceho miláčika, domácnosti a nepojazdného vozidla.

Platnosť poistenia

Union cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre Českú republiku, Európu alebo celý svet. Súčasťou poistenia pre Európu je aj Turecko, Egypt, Cyprus, Tunisko, Alžírsko, Maroko, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan. Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť s okamžitou platnosťou alebo od požadovaného dňa. Union celoročné cestovné poistenie môžete uzatvoriť na dobu určitú alebo dobu neurčitú pre osoby mladšie ako 70 rokov. Jedna cesta môže trvať maximálne 45 dní. Rodinné poistenie tvoria 2 dospelé osoby a deti mladšie ako 18 rokov, bez ohľadu na ich počet. Ak máte záujem o uzatvorenie poistenia pre územie Slovenska, pozrite si Union poistenie na hory.

Union asistenčné služby

Union cestovné poistenie sa predáva spolu s asistenčnými službami. Tie sú k dispozícii aj pre krátkodobé aj ročné poistenie. Pri liečebných nákladoch poskytujú pomoc pri zabezpečení ošetrenia lekárom, výbere vhodného zdravotníckeho zariadenia, zabezpečení prevozu a hospitalizácii. Union asistenčné služby vám budú nápomocné aj v prípade straty cestovných dokladov alebo pri záchrannej činnosti v tiesni. Pri celoročnom cestovnom poistení navyše pomôžu pri poistení zodpovednosti v prípade spôsobenia škody v zahraničí, prípadne v prípade pripoistenia nepojazdného vozidla. Union asistenčné služby máte k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého vášho pobytu v zahraničí na tel. čísle +420 2 9633 9644.

Liečebné náklady

Union cestovné poistenie kryje liečebné náklady v súvislosti s akútnou chorobou, úrazom, prípadne smrťou. Pri krátkodobom poistení sú tieto náklady kryté v neobmedzenej výške, pri celoročnom maximálne do výšky 250 000 eur. Pri nákladoch sú stanovené čiastkové limity plnenia pre zuby (300 eur), zdravotnícke pomôcky (100 eur), ubytovanie a náklady na cestu blízkej osoby a prepravu telesných pozostatkov. Poistenie sa vzťahuje na ambulantné ošetrenie vrátane liekov, materiálu a pomôcok, hospitalizáciu, prepravu, ubytovanie blízkej osoby, ošetrenie zubov, kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov, ortopedických a protetických pomôcok.

Batožina a cestovné doklady

Union cestovné poistenie si môžete rozšíriť o krytie batožiny a cestovných dokladov pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže. Pri krátkodobom poistení si môžete vybrať poistnú sumu od 1 000 eur do 4 000 eur, pri celoročnom je fixne 1 000 eur. Spoluúčasť je vo výške 15 eur. Maximálne plnenie na jednu vec je 350 eur. Doplnkové pripoistenie elektroniky kryje pri spoluúčasti 50 eur do výšky 2 000 eur (1 000 eur na jednu vec). Cestovné doklady majú limit 500 eur pri krátkodobom a 350 eur pri ročnom poistení. Union cestovné poistenie s poistením batožiny sa vzťahuje aj na oneskorené dodanie batožiny. Pri dodaní neskôr ako 24 hodín po prílete je poistné plnenie do 100 eur, pri dodaní neskôr ako 48 hodín je to do 300 eur. Vzťahuje sa na nevyhnutné náklady na kúpu odevov a toaletných potrieb.

Zodpovednosť

Pre prípad, že by ste niekomu v zahraničí neúmyselne spôsobili škodu na zdraví alebo majetku, je dobré si Union cestovné poistenie rozšíriť aj o poistenie zodpovednosti. Krátkodobé poistenie kryje škody na zdraví do výšky 300 000 eur a na majetku do výšky 150 000 eur. Ročné poistenie do výšky 100 000 eur resp. 35 000 eur. Union krátkodobé cestovné poistenie kryje aj náklady spojené s advokátom, súdnym znalcom alebo na kauciu do výšky 25 000 eur. Celoročné kryje náklady na advokáta (2 000 eur) a kauciu (3 000 eur).

Storno

Union poistenie storna vám pomôže ušetriť za stornovacie poplatky, ak na zaplatenú cestu do zahraničia nenastúpite. Union cestovné poistenie spolu s poistením storna si musíte uzatvoriť najneskôr 2 pracovné dni od zakúpenia zájazdu, ubytovania, letenky alebo cestovného lístka. Na jednu osobu je maximálne poistné plnenie 10 000 eur pri krátkodobom a 1 000 eur pri ročnom poistení. Spoluúčasť je do 20 %. Union celoročné cestovné poistenie navyše pri storne kryje aj nevyužitú dovolenku (1 000 eur) a predčasný návrat (500 eur).

Úraz

Cestovné poistenie Union si môžete rozšíriť aj o poistenie úrazu, ktorého následkom môžu byť trvalé následky prípadne smrť. Pri krátkodobom poistení sú trvalé následky kryté do výšky 25 000 eur a smrť na sumu 15 000 eur. Pre Union celoročné poistenie sú poistné sumy 14 000 eur resp. 7 000 eur. Union úrazové poistenie je bez spoluúčasti.

Záchranná činnosť

Union poistenie záchrannej činnosti kryje nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť do výšky 50 000 eur pri krátkodobom a 20 000 eur pri ročnom cestovnom poistení.

Domáci miláčik

Poistenie domáceho miláčika je doplnkovým pripoistením pre Union krátkodobé cestovné poistenie. Kryje liečebné náklady v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu do výšky 1 000 eur. Poistením sú kryté aj škody spôsobené na majetku alebo zdraví do výšky 2 000 eur. Pripoistenie je bez spoluúčasti.

Dovolenková domácnosť

Union krátkodobé cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie dovolenkovej domácnosti. Pripoistenie kryje hnuteľný majetok vo vašej domácnosti do výšky 20 000 eur pri spoluúčasti 30 eur. Súčasťou je aj krytie nákladov na náhradné ubytovanie a sťahovanie do výšky 1 000 eur.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy