Union poistenie na hory

Union poistenie na hory kryje náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním Horskej záchrannej služby. Pri krátkodobom poistení je limit poistného krytia 50 000 eur, pri ročnom 20 000 eur. Pripoistiť si môžete úraz, batožinu, zodpovednosť, storno, dovolenkovú domácnosť a asistenciu pre bicykel.

Základné informácie

Každá dospelá osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti (vrátane jaskýň a priepastí) je povinná uhradiť Horskej záchrannej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním, preto sa uzatvára len pre osoby staršie ako 18 rokov. Union poistenie na hory sa vzťahuje na náklady spojené s vyhľadávaním, vyslobodzovaním, poskytnutím prvej pomoci, prepravou do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo k najbližšiemu dopravnému prostriedku záchrannej služby a prevozom telesných pozostatkov.

Územná platnosť HZS

Union poistenie na hory platí v oblastiach s územnou pôsobnosťou HZS (Belianske Tatry, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry). Ak máte záujem o poistenie do hôr v zahraničí, toto poistenie ho nekryje. V tomto prípade si musíte uzatvoriť Union cestovné poistenie do zahraničia spolu s poistením nákladov na záchrannú činnosť.

Storno

Poistenie storna vám pomôže ušetriť financie, ak na zaplatenú cestu nenastúpite, prípadne nastane zmena termínu alebo cestujúcej osoby. Maximálne poistné plnenie je pri krátkodobom poistení 10 000 eur, pri ročnom 1 000 eur na osobu. Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať, či chcete poistenie bez spoluúčasti pri prípadnom poistnom plnení alebo so spoluúčasťou 20 %.

Úraz

Úrazové poistenie sa vzťahuje na trvalé následky úrazu prípadne smrť v dôsledku úrazu. Uzatvára sa bez spoluúčasti. Union poistenie na hory kryje trvalé následky úrazu pri krátkodobom poistení do výšky 25 000 eur, pri ročnom do výšky 14 000 eur. Poistná suma pre smrť v dôsledku úrazu je pri krátkodobom poistení 15 000 eur, pri ročnom 7 000 eur.

Batožina a cestovné doklady

Union poistenie na hory si môžete rozšíriť o poistenie batožiny pre prípad jej poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže. Súčasťou je aj poistenie cestovných dokladov. Pri krátkodobom poistení si môžete pre batožinu vybrať poistnú sumu od 1 000 eur do 4 000 eur. Ročné poistenie kryje vašu batožinu na sumu 1 000 eur. Limit poistného plnenia na jednu vec je 350 eur. Cestovné doklady majú pri krátkodobom poistení limit 500 eur, pri ročnom 350 eur.

Zodpovednosť

Poistenie sa uzatvára pre prípad, ak tretej osobe neúmyselne spôsobíte škody na zdraví alebo majetku. Union poistenie na hory kryje škody na zdraví pri krátkodobom poistení do výšky 300 000 eur, pri ročnom do výšky 100 000 eur. Škody na majetku sú pri krátkodobom poistení kryté do výšky 150 000 eur, pri ročnom do výšky 35 000 eur. V rámci krátkodobého poistenia sú do výšky 150 000 eur poistené aj následné finančné škody (napríklad ušlý zisk).

Dovolenková domácnosť

Union poistenie na hory si počas vašej cesty po Slovensku môžete rozšíriť aj o poistenie dovolenkovej domácnosti. Pri spoluúčasti 30 eur kryje do výšky 20 000 eur hnuteľný majetok vašej domácnosti, pričom maximálne plnenie na jeden predmet je 2 000 eur.

Asistencia pre bicykel

Ak sa v rámci Slovenska vydávate na cykloturistiku, je pre vás určené aj poistenie asistencie pre nepojazdný bicykel. Pripoistenie vám môže byť nápomocné v prípade nehody, poruchy alebo krádeže vášho bicykla. Uzatvoriť sa dá len pri krátkodobom poistení do celkového limitu 400 eur.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy