Uniqa PZP

Uniqa PZP kryje v základnom balíku škody na zdraví do výšky 5,24 mil. eur a škody na majetku do výšky 1,05 mil. eur. Vybrať si môžete aj vyššie limity krytia až do výšky 8 mil. eur. Poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia.

Limity krytia

Uniqa PZP ponúka na výber štyri balíky poistenia s krytím podľa zákona (5,24 mil. eur / 1,05 mil. eur) alebo až do výšky 8 mil. eur pre všetky škody.

Amortizácia

Uniqa PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Pripoistenia

Uniqa PZP si môžete rozšíriť o pripoistenie úrazu, batožiny, skla, zrážky so zverou, vandalizmu, odcudzenia a živelnej udalosti.

Pripoistenia k Uniqa PZP

Úraz

Súčasťou Uniqa PZP je pri vyšších balíkoch krytia aj poistenie úrazu vodiča. Kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu počas prevádzky vozidla (nastupovanie, vystupovanie, uvádzanie do chodu, samotná jazda, odstraňovanie bežných porúch vzniknutých počas jazdy). Pre všetky balíky poistenia si môžete prikúpiť úrazové poistenie vodiča alebo celej posádky na poistnú sumu 40 000 eur.

Batožina

Poistenie batožiny sa uzatvára na sumu 1 000 eur pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo odcudzenia v dôsledku havárie alebo živelnej udalosti. Batožina musí byť riadne uložená v priestore vozidla, strešnom boxe alebo na nosiči. Uniqa PZP v rámci poistenia batožiny kryje aj zranenie prepravovaných mačiek alebo psov pri havárii. 

Zver

Uniqa PZP si môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie zrážky so zverou. Poistenie sa uzatvára na sumu 2 000 eur, 4 000 eur alebo 6 000 eur pre prípad poškodenia alebo zničenia auta alebo jeho časti. Podmienkou poistného plnenia je poškodenie v dôsledku priameho kontaktu so zvieraťom (na pozemnej komunikácii alebo zaparkovaného), či už voľne žijúcim alebo domácim. Škodová udalosť musí byť oznámená a vyšetrená políciou.

Sklo

Uniqa PZP si môžete rozšíriť aj o poistenie všetkých obvodových sklenených výplní vozidla. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia skla náhodnou udalosťou. Nevzťahuje sa na veci spojené s čelným sklom (napr. diaľničné známky, spätné zrkadlá a podobne) a na dodatočné úpravy skiel tónovaním. Poistené takisto nie sú následné škody spôsobené poškodeným sklom.

Živel

Poistenie proti živelnej udalosti sa uzatvára na sumu 2 000 eur, 4 000 eur alebo 6 000 eur pre prípad poškodenia alebo zničenia celého vozidla alebo jeho časti. Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, krupobitie, víchrica, povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál, pád lavíny alebo ťarcha snehu.

Vandalizmus

Poistenie proti vandalizmu sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho auta alebo jeho časti následkom úmyselného konania tretej osoby. Nevzťahuje sa na náhodné a neúmyselné udalosti. Uniqa PZP s pripoistením proti vandalizmu sa uzatvára na poistnú sumu 2 000 eur.

Odcudzenie

K Uniqa PZP si môžete prikúpiť aj krytie pre prípad odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti v dôsledku krádeže alebo lúpeže. Pripoistenie si môžete uzatvoriť na poistnú sumu 2 000 eur, 4 000 eur alebo 6 000 eur. Nevzťahuje sa na škody spôsobené následkom podvodu alebo sprenevery osoby, ktorej bolo vozidlo zverené a nevrátila ho. Poistenie nekryje ani škody spôsobené pokusom o odcudzenie vozidla alebo jeho časti. Škodová udalosť musí byť šetrená políciou.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď. V prípade záujmu o komplexné poistenie vášho auta si pozrite aj Uniqa havarijné poistenie.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy